Kulturens blogg

Vita husets murade stomme i gott skick

Bebyggelsesantikvarie Carita Melchert inspekterar fasaden. På väggen syns en massa små hål, de är inhugg som gjorts inför den senaste omputsningen 1995 (då man putsade ovanpå en gammal puts) för att få putsen att fästa bättre. Foto: Linnéa Stolle/Kulturen

Arbetet med fasaden på Vita Huset går framåt! Den första etappen är nu avslutad och den gamla putsen har tagits ned.

Underliggande skikt
När man började ta ned det yttersta putsskiktet upptäcktes ett underliggande äldre putsskikt. Fasaden putsades om 1986 med kalkputs ovanpå den gamla pusten. Den ursprungliga tanken var att bevara så mycket som möjligt av den gamla underliggande putsen men då det visade sig att den blivit målad med oljefärg beslöts att ta bort all puts från fasaden. Det kan uppstå problem med dålig vidhäftning om man putsar på kalkputs som målats med oljefärg, även om man tar bort färgen innan. Olja från färgen tränger in i underliggande kalkputs och ligger kvar i materialet. Vi vet ännu inte från vilken tid det färgskiktet är, det kan vara ursprungligt från 1850-talet men även från 1929 eller 1946 när renoveringar gjorts på huset.

Murade stommen blottlagd
När den murade stommen nu är blottlagd kan man se att den är i mycket gott skick. Den är murad i rödgult tegel och hydrauliskt fogbruk som inte visar några krympsprickor eller svagheter utan har hållit sig bra bakom alla lager av puts.

Tegelstommen frilagd. Notera de vackert formade stenarna längst upp vid takgesimsen och ovanför fönstret. Foto: Linnéa Stolle/Kulturen
Tegelstommen frilagd. Notera de vackert formade stenarna längst upp vid takgesimsen och ovanför fönstret. Foto: Linnéa Stolle/Kulturen

Formtegel
En ovanlig detalj är att fönsteromfattningar och takfot är murade med formtegel och inte bara vanliga stenar som kragar ut vilket annars är vanligt. Anledningen till att man använt formtegel (se bilden ovan) till fönsteromfattningar och takfotslist är för att ”bygga upp” listen så att den inte bara består av putsbruk, något som även gör arbetet med att dra listen enklare och snabbare.
Nya listverk skall dras i kalkbruk med hjälp av mallar av trä. Profilmallarna till listverken har tillverkats med de ursprungliga listernas profilering som förlaga.

Sockeln är delvis murad med återvunnen medeltida sten med olika slags behuggning.

Stänka fasaden
Nästa etapp i arbetet är att ”stänka” fasaden. Det innebär att man stänker på ett mycket tunt lager puts som gör att utstockningen fäster bättre. När fasaden är stänkt kommer listerna att dras. (För den intresserade kommer det komma upp bilder på hur denna process fungerar längre fram). Därefter påförs först utstockning och sedan ytputsen som kommer att bli alldeles slät. Slutligen målas fasaden med kalkfärg. Fasadputsen kommer fortsätta vara vit som den varit sedan huset uppfördes 1854.

Text och foto: Linnéa Stolle, byggsamordnare på Kulturen

Läs mer: 
Vita huset – ett hus byggt för två familjer som blev Kulturens entréhus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.