Kulturens blogg

Vita husets fasad renoveras

Byggnadsställningarna sätts upp inför renoveringen av Vita husets fasad. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Nu inleder vi arbetet med att renovera Vita husets fasad. Det är en välbehövlig och efterlängtad renovering, men den innebär tyvärr också att våra besökare får stå ut med byggnadsställningar och pågående arbete. Vi ska försöka ta så mycket hänsyn som möjligt!

Bostadshus för två familjer
Vita huset byggdes 1854 som bostad för två familjer. Det köptes 1927 av Kulturen och började användas för utställningar från 1929. Samtidigt blev det vår nya entré.

Bild från 1929 när Vita huset invigdes av Kulturen. Foto från Kulturens arkiv.
Bild från Kulturens arkiv taget 1929, när Vita huset invigdes av Kulturen.

Renoveras i etapper
Fasadrenoveringen sker i etapper, och först ut är södra sidan fram till entrén. Fasaden kommer att lagas och putsas om med kalkbruk och sedan målas. Fönster, listverk och fönsteromfattningar ska också renoveras.

Först tas all befintlig puts på fasaden ner, eftersom den sitter löst på vissa partier och ytan är inte riktigt så slät och fin som man kunde önska. Tegelstommen fogas om där det behövs och sedan börjar arbetet med att putsa om fasaden i slätputs. Till sist målas den med kalkfärg i en vit nyans.

Fönster och listverk
Alla dekorativa listverk som löper tvärs över fasaden samt fönsteromfattningarna görs nya med samma profil som idag. Först ritar man av profilen och sedan dras de nya listverken i kalkbruk med hjälp av profilverktyget. Alla listverk ska få skarpa distinkta linjer och profiler.

Fönstren ska renoveras, det handlar främst om att kitta och måla om i samma nyans som idag, men det är troligt att mindre lagningar av bottenstycken behöver göras.

Första etappen avslutas i höst
Första etappen av arbetet kommer att pågå till september/oktober, sedan monteras byggnadsställningarna ned för vinteruppehåll. I maj 2016 planerar vi att påbörja resterande del av renoveringsarbetet.

För att inte störa våra besökare och flödet till entrén kommer vi att göra en särskild öppning avsedd för renoveringsarbetets leveranser. Framför fasaden finns också ett antal stora fina buskpioner, som måste skyddas noga under arbetets gång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.