Kulturens blogg

Vi stänger ”Metropolis – Lund på medeltiden” för uppdatering

På bilden ser du en stödkäpp av lönn med krycka, utformad som ett drakhuvud. Käppen är från 1000-talet och bär ägarens namn i runskrift: Ulfkil. Föremålet finns i monter 6 i utställningens första rum.

Utställningen Metropolis som invigdes 1999 är i behov av att förnyas, och vi kommer därför att hålla utställningen stängd ca ett år, från 30 augusti 2021 till hösten 2022. Vi vill anpassa utställningen bättre till  olika målgrupper, och komplettera den tematiskt ordnade utställningen med viktiga händelser och förändringar under medeltiden och renässansen i kronologisk ordning. Vi vill också tillföra fördjupningar om olika teman, för de besökare som vill veta mer.

En målgrupp är skolbarn i 10-årsålder, som kan ta del av utställningen som en del av historieundervisningen. Vi har tagit hjälp av fokusgrupper för att förstå hur vi på bästa sätt kan anpassa utställningen till denna målgrupp. Vi kommer bland annat att tillföra mer bilder, tydliggöra vad de olika rummen handlar om, och ta fram pedagogiska lådor med material, som eleverna vid visningar får se och känna på tillsammans med Kulturens pedagoger.

Förändringarna berör rummens ytskikt, några ändringar av montrar och nya texter som kompletteras med bilder. Filmer och andra digitala inslag kommer också att tillföras. Vi kommer att berätta om utställningsarbetet i flera blogginlägg.

Under stängningen kommer utställningens ”Faktarum” att hållas öppet och där kommer information om utställningsarbetet att presenteras på bildskärmar. Även det rum som kallas Fyndrummet och innehåller mer än 3 500 föremål kommer att hållas öppet under merparten av stängningstiden. Detta rum kan du nå via utställningslokalen Lundahallen. Under den period som utställningen är stängd kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda utlån eller forskarservice för de föremål som finns i utställningen.

Exakt datum för invigning hösten 2022 är inte fastställt än, men kommer att presenteras längre fram, via pressmeddelande och på vår webb.

På bilden ovan ser du en stödkäpp av lönn med krycka, utformad som ett drakhuvud. Käppen är från 1000-talet och bär ägarens namn i runskrift: Ulfkil. Föremålet finns i monter 6 i utställningens första rum.

2 kommentarer på “Vi stänger ”Metropolis – Lund på medeltiden” för uppdatering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *