Visning i utställningen Metropolis – Lund på medeltiden.
Visning i utställningen Metropolis – Lund på medeltiden. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Permanent

Lund skapades av den danska kungamakten som, liksom kyrkan, behövde en bas i Skåne. Under medeltiden var Lund ett religiöst centrum – en metropol – för hela Norden. Här verkade ärkebiskopen, den så kallade metropoliten.

Näst äldsta staden

Lund grundades omkring år 990 och är en av Sveriges äldsta städer. Bara Sigtuna vid Mälaren antas vara äldre. På stadens gator vandrade en gång kungar, ärkebiskopar, utländska köpmän, inhemska hantverkare, munkar och nunnor. Lysande kyrkliga processioner syntes ofta och till Lund kom de nya kungarna för att hyllas av skåningarna. Människorna samsades om utrymmet med hästar, kor, grisar och andra djur som strövade fritt.

Tusentals medeltida föremål

I Metropolis finns norra Europas största samling av medeltida föremål från samma stad. Utställningen bygger på de arkeologiska undersökningar som Kulturen bedrivit sedan 1890 och berättar om livet på medeltiden. Vi möter maktens Lund, pilgrimsfärderna och de internationella kontakterna, men också vardagens arbetsliv. Följ stadens utveckling genom de tusentals föremål som människor omgav sig med.

Kloster och kyrkor rivs

Vid reformationen 1536 fick staden betala priset för att ha varit katolicismens starkaste fäste i Skandinavien. Rivningsraseriet drabbade staden. Av 27 medeltida kyrkor och kloster återstår idag bara Domkyrkan och S:t Peters klosterkyrka.

Kulturpelaren i Metropolis (pdf)

Metropolis fynddatabas

I utställningen visar vi omkring 6 000 föremål från Lunds medeltida stad. Det finns information om dem i en digital databas som skapades samtidigt som utställningen.

Det sker nu ett arbete med att göra materialet i fynddatabasen sökbart i Kulturens kulturhistoriska föremålsdatabas Carlotta. I väntan på det ber vi om överseende med att Metropolis fynddatabas inte alltid fungerar på ett önskvärt sätt.

Sök i Metropolis fynddatabas

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset på Kulturen i Lund

Från utställningen