Stödkäpp av lönn med krycka, utformad som ett drakhuvud. Käppen är från 1000-talet och bär ägarens namn i runskrift: Ulfkil. Föremålet finns i monter 6 i utställningens första rum. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen. Bilden bakom foto Viveca Ohlsson, Kulturen
Tillsvidare
tillsvidare

Lund skapades av den danska kungamakten som, liksom kyrkan, behövde en bas i Skåne. Under medeltiden var Lund ett religiöst centrum – en metropol – för hela Norden. Här verkade ärkebiskopen, den så kallade metropoliten.

Näst äldsta staden

Lund grundades omkring år 990 och är en av Sveriges äldsta städer. Bara Sigtuna vid Mälaren antas vara äldre. På stadens gator vandrade en gång kungar, ärkebiskopar, utländska köpmän, inhemska hantverkare, munkar och nunnor. Lysande kyrkliga processioner syntes ofta och till Lund kom de nya kungarna för att hyllas av skåningarna. Människorna samsades om utrymmet med hästar, kor, grisar och andra djur som strövade fritt.

Tusentals medeltida föremål

I Metropolis finns norra Europas största samling av medeltida föremål från samma stad. Utställningen bygger på de arkeologiska undersökningar som Kulturen bedrivit sedan 1890 och berättar om livet på medeltiden. Vi möter maktens Lund, pilgrimsfärderna och de internationella kontakterna, men också vardagens arbetsliv. Följ stadens utveckling genom de tusentals föremål som människor omgav sig med.

Kloster och kyrkor rivs

Vid reformationen 1536 fick staden betala priset för att ha varit katolicismens starkaste fäste i Skandinavien. Rivningsraseriet drabbade staden. Av 27 medeltida kyrkor och kloster återstår idag bara Domkyrkan och S:t Peters klosterkyrka.

Kulturpelaren i Metropolis (pdf)

Faktarummet – pågående undersökning och fynddatabas

I Faktarummet som avslutar utställningen kan du se ett bildspel från den arkeologiska undersökningen i Kvarteret Sankt Mikael i Lund 2019. Det är den största undersökningen i Lund på många år. Här kan du också få mer information om föremålen i utställningen Metropolis – Lund på medeltiden.

  • Titta på bildspel om den stora arkeologiska undersökningen i Kvarteret Sankt Mikael.
  • Läs Kulturens blogg om undersökningen.
  • Sök i fynddatabasen och läs om föremål i utställningen Metropolis – Lund på medeltiden.
  • Slå dig ner i en fåtölj och läs litteratur om arkeologi och det medeltida Lund. Här finns böcker både för barn och vuxna.

Metropolis fynddatabas

I utställningen visar vi omkring 6 000 föremål från Lunds medeltida stad. Det finns information om dem i en digital databas som skapades samtidigt som utställningen. Du når den från faktarummet (se ovan) men även här online. Klicka på länken nedan för att komma till databasen.

Sök i Metropolis fynddatabas

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset på Kulturen i Lund
tillsvidare

  Utställningen stängd 30 augusti 2021–hösten 2022 för uppdatering

Utställningen Metropolis som invigdes 1999 är i behov av att förnyas, och vi kommer därför att hålla utställningen stängd ca ett år, från 30 augusti 2021 till hösten 2022. Vi vill anpassa utställningen bättre till  olika målgrupper, och komplettera den tematiskt ordnade utställningen med viktiga händelser och förändringar under medeltiden och renässansen i kronologisk ordning. För den som vill veta mer vill vi också tillföra fördjupningar om olika teman.