På bilden ser du en stödkäpp av lönn med krycka, utformad som ett drakhuvud. Käppen är från 1000-talet och bär ägarens namn i runskrift: Ulfkil. Ur Kulturens samlingar.
Tillsvidare
tillsvidare

Utställningen Metropolis som invigdes 1999 är i behov av att förnyas, och vi kommer därför att hålla den stängd cirka ett år. Den öppnar på nytt 18 februari 2023.

Vi vill anpassa utställningen bättre till olika målgrupper, och komplettera den tematiskt ordnade utställningen med viktiga händelser och förändringar under medeltiden och renässansen i kronologisk ordning. För den som vill veta mer vill vi också tillföra fördjupningar om olika teman. Faktarummet och Fyndrummet kommer att vara öppna även under uppdateringen, när resten av utställningen är stängd!

En del av Danmark

Lund skapades av den danska kungamakten som, liksom kyrkan, behövde en bas i Skåne. Under medeltiden var Lund ett religiöst centrum – en metropol – för hela Norden. Här verkade ärkebiskopen, den så kallade metropoliten.

Näst äldsta staden

Lund grundades omkring år 990 och är en av Sveriges äldsta städer. Bara Sigtuna vid Mälaren antas vara äldre. På stadens gator vandrade en gång kungar, ärkebiskopar, utländska köpmän, inhemska hantverkare, munkar och nunnor. Lysande kyrkliga processioner syntes ofta och till Lund kom de nya kungarna för att hyllas av skåningarna. Människorna samsades om utrymmet med hästar, kor, grisar och andra djur som strövade fritt.

Tusentals medeltida föremål

I Metropolis finns norra Europas största samling av medeltida föremål från samma stad. Utställningen bygger på de arkeologiska undersökningar som Kulturen bedrivit sedan 1890 och berättar om livet på medeltiden. Vi möter maktens Lund, pilgrimsfärderna och de internationella kontakterna, men också vardagens arbetsliv. Följ stadens utveckling genom de tusentals föremål som människor omgav sig med.

Kloster och kyrkor rivs

Vid reformationen 1536 fick staden betala priset för att ha varit katolicismens starkaste fäste i Skandinavien. Rivningsraseriet drabbade staden. Av 27 medeltida kyrkor och kloster återstår idag bara Domkyrkan och S:t Peters klosterkyrka.

Fyndrummet – öppet även under uppdateringen

Fyndrummet kommer fortfarande vara öppet under den tid som utställningen uppdateras och förnyas. Där visas ca 3 000 föremål från det medeltida Lund. Du når fyndrummet från utställningslokalen Lundahallen. (Gå i riktning mot entréhuset, inte mot utställningslokalen Textilhallen.)

Faktarummet – information om utställningsarbetet

Faktarummet kommer att vara öppet även när resten av utställningen är stängd. Här presenterar vi information om det pågående arbetet med uppdateringen på ett par bildskärmar. Du är också välkommen att slå dig ner i en fåtölj och läsa litteratur om arkeologi och det medeltida Lund. Här finns böcker både för barn och vuxna. Följ gärna arbetet med att förnya utställningen via vår blogg.

Metropolis fynddatabas

I utställningen visar vi omkring 6 000 föremål från Lunds medeltida stad. Det finns information om dem i en digital databas som skapades samtidigt som utställningen. Du når den från faktarummet (se ovan) men även här online. Klicka på länken nedan för att komma till databasen.

Sök i Metropolis fynddatabas

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset på Kulturen i Lund
tillsvidare

  Följ arbetet med uppdateringen på vår blogg

Följ gärna arbetet med att uppdatera utställningen på vår blogg.