Kulturens blogg

Vad händer med Vita huset fasad bakom det vita förhänget?

Tillsammans med byggnadsantikvarien Carita Melchert (som tagit bilden) går byggsamordnare Linnéa Stolle, muraren Tor Ek och målaren Bengt Scharfe igenom bevarade äldre färgskikt på fönsteromfattningen. Just denna fönsteromfattning sparas som referensyta.

Ni kanske undrar vad som händer bakom de vita förhängen som just nu täcker halva Vita Huset? (Entréhuset till Kulturen i Lund.) Murarna har precis avslutat arbetet med att frilägga fasaden genom att ta bort all gammal puts. Som vi berättat om i tidigare blogginlägg var detta nödvändigt för att få den nya putsen att fästa eftersom det understa putslagret är målat med oljefärg. Här berättar vår byggsamordnare Linnea Stolle mer om renoveringen.

Fasaden är alltså frilagd och fogningen, som generellt sett är i mycket fint skick, kompletteras på sina ställen med nytt kalkbruk. På grund av sättningar har det uppstått mindre sprickor i delar av muren som är känsliga för rörelse. Dessa områden muras om eller lagas.

Sprickbildning som orsakats av sättningar i den blottlagda fasaden. Sprickorna lagas i med nytt kalkbruk. Notera även den vackert utformade frisen under takutsprånget som är murad med formtegel. Foto: Carita Melchert/Kulturen
Sprickbildning som orsakats av sättningar i den blottlagda fasaden. Sprickorna lagas i med nytt kalkbruk. Notera även den vackert utformade frisen under takutsprånget som är murad med formtegel. . Foto: Carita Melchert/Kulturen

Förberedelser för att måla fönstren

Samtidigt håller en av underentreprenörerna, Målarmästare Scharfe, på att skrapa fönstren rena från löst sittande färg för att sedan olja dem, komplettera saknade kittfalsar och måla på nytt. Till vår glädje är det endast två fönster som behöver lagas, resterande är i fint skick.

Allt som syns när putsen är borta

För en byggnadsantikvarie som mig är det en fantastisk upplevelse att få se en byggnad i detta ursprungliga och nakna skick. Plötsligt syns alla murade valv, utkragande formtegel som bygger ut listverk, ankarjärn som styvar upp den bärande konstruktionen och även gamla tiders färg- och fasadmaterial. När målarna nu skrapat bort löst sittande färg från fönsterbågar, blindfönster och plåtar, har vi lärt oss en hel del om tidigare färger på fasaden. Fönstren har många tunna färglager av olika gröna nyanser och den enda bevarade originalplåten på denna del av huset bär tydliga spår av svart oljefärg.

Nästa steg i arbetet, när lagningar och fogkompletteringar är utförda, är att grunda inför listdragningen. Detta spännande moment kommer vi att berätta mer om längre fram!

Text: Linnea Stolle, byggsamordnare på Kulturen

 Läs mer: 
Tidigare blogginlägg om renoveringen av Vita husets fasad

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.