Kulturens blogg

Ur Karlins lappkatalog

Illustration av porslinsskål

Alla föremål i museet skall ha en identifikationshandling, ett katalogkort. Eftersom det var dyrt och omständligt att fotografera när museet startade 1892, anställde Kulturen ett antal tecknare som minutiöst avbildade föremålen, framförallt textilier, men någon gång även keramiska ting. Som den här tallriken.  Elegant målad i skala (1/3) med dekorerna utfällda för att man skall se alla detaljer. Till och med guldbården som målats under kanten finns med och en skiss av tallrikens form i genomskärning. Teckningen är signerad, men jag kan inte tyda den.

Vacker och noggrann illustration av porslinsskål, KM 12434 i våra samlingar.

På andra sidan av kortet finns en beskrivande text, tallrikens inventarienummer (12434) och uppgifter om var i katalogen kortet skall sorteras in. Kulturens förste chef Georg Karlin utarbetade ett ämnessystem efter föremålens funktion. Tallriken finns därför under rubriken ”Födans förvarande och servering”.

Detaljerade teckningar av föremålen försvann på 1930-talet när det blev lättare och billigare att fotografera. Alla dessa tusentals katalogkort finns kvar i Kulturens arkiv och kallas för Karlins lappkatalog. De används fortfarande och inte minst Karlins små berättelser om föremålen är fascinerande.

Karlins text om tallriken, KM 12434 i våra samlingar.

Kan du läsa Georg Karlins flyhänta, men otroligt svårtydda handstil? Om inte finns lite mer information om föremålet i vår databas Carlotta.

Text: Anders Jansson, intendent på Kulturen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.