Kulturens blogg

Teckning i pampig guldram

Teckningen i den pampiga guldramen föreställer skalden och biskopen Esaias Tegnér. Han är fortfarande ung och skönlockig när han sitter modell för konstnären Maria Röhl. Det är i april 1829. Tegnér hade då lämnat Lund och Gråbrödersgatan och utnämnts till biskop i Växjö.

Tavlan hängde i biskopshuset i Växjö och har sedan Tegnérs död ärvts inom släkten.

Tegnérstiftelsen tackar för denna fina gåva, som nu hänger i Tegnérmuseet, Stora Gråbrödersgatan 11, öppet lördagar kl 12-15 under sommaren.

Text och foto: Anders Jansson, intendent på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.