Kulturens blogg

Onsjöstugan stängs för restaurering och ny gestaltning

Onsjöstugan med ryggåsstugan till vänster och den så kallade sommarstugan till höger.

Från den 1 december stängs Onsjöstugan för restaurering och omgestalning. Stugan har länge fungerat som en pedagogisk lekstuga för barn med en ”generell” 1800-talsinredning. Men nu ska vi inreda den efter nyvunna kunskaper som vi fått om dess ursprung på en gård i Jonstorp, en by norväst om Höör i Skåne. Det innebär också att den del av huset där träskomakarverkstaden finns monteras ned, eftersom den tillkommit i efterhand.

Troligen uppförd på 1700-talet

Onsjöstugan är en ryggåsstuga som bedöms ha uppförts på 1700-talet. Den kommer från en by som heter Jonstorp, i Hallaröds socken strax nordväst om Höör. På 1800-talet fanns där två gårdar som tillhörde Ola Olsson och Sven Andersson. När männen dog på 1840-talet drevs gårdarna vidare av änkorna – som båda hette Gunhild – och deras söner Lars och Anders.

Fick bo i undantagsstugan

När Lars gifte sig köpte han den andra gården av Anders och änkan Gunhild. Gårdarna slogs samman, och den dövstumme Anders och hans mamma fick bo kvar på undantag. Onsjöstugan här på Kulturen är i själva verket deras undantagsstuga.

Det vet vi genom att etnologen Albert Nilsson Eskeröd 1936 intervjuade Edvard Larsson, som växt upp på gården. Han berättar bland annat att när ryggåsstugan låg på gården i Jonstorp fanns inte ”sommarstugan”, alltså den halva av byggnaden som är gestaltad som en träskomakarverkstad. Edvard Larsson minns också att det fanns en enklare mellanvägg i stugan, som delade rummet i två delar på längden. Han menade också att vissa detaljer som luckor och spisens utformning var annorlunda.

Onsjöstugan har fungerat som en pedagogisk lekstuga för barn, med en "generell" 1800-talsinredning. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Onsjöstugan har fungerat som en pedagogisk lekstuga för barn, med en ”generell” 1800-talsinredning. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Ställs ut på Lantbruksutställningen 1914

Jonstorpa-Edvard sålde ryggåsstugan 1904 till Per Nilsson i Forsby, utanför Klippan. Per Nilsson var en person som var mejerist och fabrikör och samlade timrade byggnader och allmogeföremål. År 1914 ställer Per Nilsson ut flera stugor på Lantbruksutställningen intill den Baltiska utställningen i Malmö. Bland stugorna fanns ”vår” ryggåsstuga. Per Nilsson har tillfogat en ny del, den så kallade sommarstugan.

Foto från Lantbruksutställningen med Onsjöstugan.
Foto från Lantbruksutställningen med Onsjöstugan.

Kommer till Kulturen 1928

Efter utställningen i Malmö såldes stugan och sattes upp på en gård strax utanför Staffanstorp. År 1928 köper Kulturen byggnaden och sätter upp den på södra området. När vi sedan bygger nya utställningslokaler på södra området – Textilhallen och Lundahallen – flyttas Onsjöstugan till norra området.

Onsjöstugan på Kulturens södra område, med Vita huset i bakgrunden. Foto är taget 1962, innan byggnaden flyttades till norra området.
Onsjöstugan på Kulturens södra område, med Vita huset i bakgrunden. Foto är taget 1962, innan byggnaden flyttades till norra området.

Sommarstugedelen tillkommer alltså någon gång mellan 1904 och 1914, när Per Nilsson äger stugan. Nu ska vi montera ned den delen av byggnaden, så att stugan i så stor utsträckning som möjligt blir återställd till sitt ursprungliga utseende.

Stängs för restaurering

Efter julstöket stängs Onsjöstugan inför restaureringen. Hela interiören ska packas och flyttas till magasin, och trädgårdsmästarna tar hand om de växter som finns runt byggnaden. Innan vi sätter igång med restaureringen i februari ska vi göra en dokumentation av spår i byggnaden.

Restaureringen av Onsjöstugan ingår i projekt ”Timrade hus” som omfattar restaurering av tre liggtimrade byggnader på Kulturen. Förutom Onsjöstugan restaureras Måketorpsboden och Bosebo kyrka under åren 2015-2016.

Vi kommer att berätta mer om Onsjöstugan och restaueringsarbetet här på bloggen, så håll utkik om du är intresserad!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.