Kulturens blogg

Pågående arbeten på Östarp

Här ser man tydligt kontrasten mellan en nylagd del av halmtaket och en gammal, utsliten del.

Just nu pågår arbete med att täcka om några stin på halmtaket på vår fyrlängade korsvirkesgård Gamlegård på Kulturens Östarp. Ett ”sti” är en del av ett takfall och att täcka tal på detta sätt har en lång tradition. Förr lade man om de delar av taket som var i sämst skick och inte hela på en gång, och så gör även vi. Vi förbereder också för dränering runt Gamlegård, som förhoppningsvis ska leda till att vi äntligen kan lägga golv i de rum som tidigare har drabbats av hussvamp.

Traditionellt sett har man använt sig av material som finns i närheten när man byggt. I odlingslandskapet i Skåne har de materialen varit trä, lera och halm. Till taktäckning har man traditionellt använt sig av långhalm från råg som var en restprodukt när man tröskat rågen. Förädling av spannmål och nya tekniker inom jordbruket har konkurrerat ut halmen till fördel för vassen som är lite hårdare och längre i stråna. Både halm och vass importeras i stor utsträckning från östra Europa idag.

Gamlegård med sitt halmtak. I mitten syns ett nylagt sti.
Bilden av Gamlegårds halmtak visar tre ”stin”av olika ålder på samma takfall, och illustrerar det traditionella sättet att täcka tak i stin istället för hela takfall på en gång.

Lokalt odlad halm

Halmen som läggs på Gamlegård just nu är emellertid ett undantag, eftersom den odlats bara några mil härifrån och skördats och tröskats enligt traditionella metoder.

Halmen läggs nedifrån och upp och hålls på plats på taket av ”rafter” (en slags käppar) av hassel som sys fast med galvaniserad järntråd i den underliggande läkten. Skiftet längst upp skyddas av ”ryggningen” som är ett lager av löspressad råghalm som packas över nocken och hålls på plats av ”ryggaträna” som är kvartskluvna ekstockar som hålls ihop över nocken med en kort käpp.

Genom att täcka våra tak med råghalm, ett sti i taget, bidrar vi inte bara till att bevara våra byggnader utan även till att bevara ett kulturhistoriskt hantverkskunnande.

Dränering kring Gamlegård

Under vintern kommer vi att sätta igång med att dränera utanför Gamlegård. Vi har under en längre tid haft problem med vatten som rinner från trädgården och tränger in i huset. För att åtgärda detta kommer vi lägga en dränering i marken som skall leda bort markfukten från huset. Växterna i rabatten har till stor del flyttats och kommer att kunna återplanteras när arbetet är färdigt.

Den streckade linjen markerar planerad dränering kring Gamlegård.  Buxbomshäcken och växtligheten i rabatten flyttas tillfälligt, så att de kan återplanteras när dränering är klar.
Den streckade linjen markerar planerad dränering kring Gamlegård. Buxbomshäcken och växtligheten i rabatten flyttas tillfälligt, så att de kan återplanteras när dränering är klar.

Syftet med arbetet är att minska fukten som tränger in i Gamlegård och på så sätt skapa förutsättningar för att kunna lägga in ett lergolv i den södra bostadslängan i framtiden. Vi arbetar ständigt med att vårda och bevara våra byggnader så att fler skall få möjlighet att ta del av dem i framtiden.

Text: Linnéa Stolle, byggsamordnare på Kulturen

Läs mer: 
Kulturens Östarp

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *