Kulturens blogg

Kartläggning av Berlingska Stilgjuteriets matriser

Matris (gjutform) från Berglingska stilgjuteriet
Matris (gjutform) från Berglingska stilgjuteriet. Foto: Ulrika Burman/Kulturen

Samlingsavdelning får ofta förfrågningar om olika föremål och ibland vill frågeställaren själv komma hit och titta. Magasinet är tyvärr inte öppet för besökare, men för forskare och studenter eller specialintresserade privatpersoner görs undantag. Här berättar magasinsregistrator Ulrika Burman om ett besök där en representant för Sveriges Grafiska museers samarbetsråd tittade på matriser från Berlingska Stilgjuteriet i Lund.

Einar Ljungström från GRAMUS (Sveriges Grafiska museers samarbetsråd) arbetar med att kartlägga vad som finns kvar av Berlingska Stilgjuteriets matriser. En matris är en gjutform och användes tidigare för att framställa typer, som i sin tur användes tillsammans med bland annat träsnitt och ornament för att trycka framförallt böcker, visitkort, inbjudningskort och reklamblad.

Einar Ljungström
Einar Ljungström. Foto: Ulrika Burman.

Einar Ljungström hoppas kunna avgöra hur komplett samlingen av de Berlingska matriserna är, dess ursprung och ålder samt material och namn.

Boktryckeri och Stilgjuteri i Lund

Berlingska Boktryckeriet stammar från 1745, då Carl Gustaf Berling övertog det Akademsika Boktryckeriet i Lund. Själva Stilgjuteriet inrättades först 1837 men fick stor betydelse för företaget. Tillsammans med Nordstedts Stilgjuteri i Stockholm och stilgjuterier i Tyskland blev Berlingska en av huvudleverantörerna av det typmaterial som användes av den grafiska industrin i Sverige. Stilgjuteriet fanns kvar till 1980.

Sirad Götiska och Italiensk Antikva

I Kulturens magasin finns flera små trälådor och kartonger med bevarade matriser samlade. De är sorterade efter typsnitt och idag har alla typsnitt egna namn, vilka vi känner igen från datorernas teckensnitt. Bland de matriser som Einar Ljungström hann titta på vid sitt första besök återfanns stilar som ”Schaterad Grotesk”, ”Sirad Götiska”, ”Fet Renässans” och ”Italiensk Antikva”.

En av lådorna med bevarade matriser från Berlingska Stilgjuteriet.
En av lådorna med bevarade matriser från Berlingska Stilgjuteriet. Foto: Ulrika Burman/Kulturen
Matriser (gjutformar) från Berglingska stilgjuteriet
Matriser (gjutformar) från Berglingska stilgjuteriet. Foto: Ulrika Burman/Kulturen
Matriser (gjutformar) från Berglingska stilgjuteriet
Matriser (gjutformar) från Berglingska stilgjuteriet. Foto: Ulrika Burman/Kulturen

Kulturhistoria

Samlingen av äldre stilgjuterimatriser för typsnitt och ornament är ett stycke kulturhistoria, representativ för sin samtid. En redogörelse för Berlingska Stilgjuteriets historia och typografiska resurser saknas dock och därför är Einar Ljungströms kartläggning viktig.

Av Kulturens stora samlingar kulturhistoriska föremål är knappt en femtedel utställda på museet. Resten av föremålen finns på Kulturens magasin.

Text: Ulrika Burman, vikarierande magasinsregistrator på Kulturens magasin
Foto: Stig Åke Jönsson, fotograf på Kulturens magasin

Läs mer:
Berlingska huset på Kulturen i Lund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.