Berlingska huset
Berlingska huset. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Huset flyttades 1911 från Lilla Gråbrödersgatan i Lund till Kulturen. Det är Lunds äldsta bevarade korsvirkeshus och sannolikt byggt vid 1600-talets slut.

Den höga tegelgrunden är från medeltiden och från ett hus som en gång var residens för sockenprästen i Nicolai församling. Det branta taket som är lagt med enkupigt tegel är typiskt för mer påkostade hus från den tiden. Huset har fått sitt namn efter boktryckarfamiljen Berling som bodde i huset under större delen av 1800-talet. De lekfulla tegelmönstren med bland annat väderkvarnar är ett tillägg gjort på Kulturen.

I huset finns utställningen Bokkulturen – om bokkonstens historia.

Plats på karta

Berlingska huset

Lunds äldsta bevarade korsvirkeshus, sannolikt byggt vid 1600-talets slut. Flyttades till Kulturen 1911.

Från platsen