Från utställningen Bokkulturen.
Från utställningen Bokkulturen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Tillsvidare
Tillsvidare

Här guidas besökaren på en resa genom bokens historia, från bokstävernas begynnelse, via boktryckarkonsten och läsandets utveckling, till internet. Från A till Ö innehåller en mängd unika föremål som hieroglyfer, handskrivna böcker och trycktyper.

Boktryckarkonsten är en av världens viktigaste uppfinningar. Genom det tryckta ordet har människor från olika platser och tider kunnat dela tankar och idéer. Det tryckta ordet påverkade samhället på väg mot demokrati och tryckfrihet.

Starka boktraditioner i Lund

Lund är en stad med starka boktraditioner. Gutenbergs uppfinning kom till staden med universitetets grundande 1668. Boken var länge en ofattbar dyrgrip – idag säljs böcker i livsmedelsaffärer. Här i Lund har man tryckt böcker i över 300 år!

Typsnittet Berling

Det är också i Lund som det klassiska typsnittet Berling skapades. Familjen Berlings hus finns bevarat på Kulturen och vad vore mer passande än att låta byggnaden inhysa en utställning om just bokens och det tryckta ordets historia?

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Berlingska huset

Lunds äldsta bevarade korsvirkeshus, sannolikt byggt vid 1600-talets slut. Flyttades till Kulturen 1911.
Läs mer
Visas i Berlingska huset på Kulturen i Lund
Tillsvidare

  Källardelen stängs fr o m 9 oktober 2023

Från och med 9 oktober 2023 kommer källardelen av utställningen att vara stängd. I den delen av utställningen visas de kronologiskt äldsta föremålen, men miljön i källaren har tyvärr blivit för dålig. Föremålen ska därför flyttas till en ändamålsenlig lokal i vårt magasin, så att de bevaras för framtiden. Det är bara källardelen som stängs, de övriga delarna av utställningen kommer fortfarande att vara öppna. Vi kommer att anpassa utställningen lite efter att källaren stängt, det arbetet beräknas vara färdigt 2024.