Från utställningen Bokkulturen.
Från utställningen Bokkulturen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Tillsvidare
Tillsvidare

Boktryckarkonsten är en av världens viktigaste uppfinningar. Genom det tryckta ordet har människor från olika platser och tider kunnat dela tankar och idéer. Det tryckta ordet påverkade samhället på väg mot demokrati och tryckfrihet.

Starka boktraditioner i Lund

Lund är en stad med starka boktraditioner. Här har det tryckts böcker i över 300 år! När universitetet grundandes 1668 kom Johan Gutenbergs tryckinnovation till staden. Boken var länge en ofattbar dyrgrip – idag säljs böcker i livsmedelsaffärer.

Typsnittet Berling

Det är också i Lund som det klassiska typsnittet Berling skapades. Familjen Berlings hus finns bevarat på Kulturen och vad vore mer passande än att låta byggnaden inhysa en utställning om just bokens och det tryckta ordets historia?

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Berlingska huset

Lunds äldsta bevarade korsvirkeshus, sannolikt byggt vid 1600-talets slut. Flyttades till Kulturen 1911.
Läs mer
Visas i Berlingska huset på Kulturen i Lund
Tillsvidare

  Källardelen är stängd, utställningen ska anpassas

Källardelen av utställningen är stängd sedan 9 oktober 2023. I den delen av utställningen visades de kronologiskt äldsta föremålen, som hieroglyfer och handskrifter. Miljön i källaren var tyvärr för dålig och föremålen har därför flyttats till en ändamålsenlig lokal i vårt magasin, så att de bevaras för framtiden. Det är bara källardelen som är stängd, de övriga delarna av utställningen är fortfarande öppna. Vi kommer att anpassa utställningen lite och det arbetet beräknas vara färdigt 2024.