Kulturens blogg

Intervju i Skånes taltidning

Anders Bredberg blir intervjuad av Birgitta Fréden från Skånes Taltidning. Foto: Ulrika Burman/Kulturen.
Anders Bredberg blir intervjuad av Birgitta Fréden från Skånes Taltidning. Foto: Ulrika Burman/Kulturen.

Hur arbetar man med att digitalisera Kulturens stora samlingar när man är syn- och hörselskadad? Det vet Anders Bredberg, för han  är en av dem som genom Regis arbetar med digitalisering av museisamlingar.  Häromveckan blev Anders intervjuad av journalisten Birgitta Fredén på Skånes Taltidning om sitt arbete.

Även arbetsledare Ulrika Burman och intendent Anders Jansson blev intervjuade om arbetet med att digitalisera Kulturens samlingar, och om hur detta möjliggörs genom Kulturarvs-IT, statliga pengar som går till löner för handledare på museerna.

Lyssna på intervjun på Skånes Taltidnings hemsida

Anders Bredberg fick frågor om sina arbetsuppgifter, vad han tyckte om dessa och vilka hjälpmedel han använder sig av (förstoringsglas med lampa för textmanuset och ett zoom-text program på datorn). Journalisten Birgitta Fredén var även nyfiken på att veta vilken synnedsättning Anders har och vilka problem det kan ge honom i hans arbete. Den största delen av underlagen som ska registreras är handskrivet material, och ibland kan handstilen vara svår att tyda. Men då hjälps man åt!

– Det positiva med det här jobbet är att man får se maskineriet bakom ett museum, som inte många andra får, säger Anders Bredberg i intervjun.

Anders Bredberg blir intervjuad av Birgitta Fréden från Skånes Taltidning. Foto: Ulrika Burman/Kulturen.

Efter en fikarast ville Birgitta även intervjua Ulrika Burman, som är handledare för de som arbetar med digitaliseringen genom Regis. Alla som arbetar med registeringen har ett funktionshinder av något slag. Ulrika pratade bland annat om att det som vid första anblick ser ut som ett ganska trist och ensidigt arbete faktiskt inte är det, eftersom registrerarna ständigt arbetar med nytt material och på så sätt får ny kunskap. Man lär sig en massa om allt möjligt, och blir plötsligt intresserad av företeelse, platser och föremål som man tidigare inte kände till.

Finansieringen genom Kulturarvs-IT har nu pågått i 15 år, och har betytt väldigt mycket för digitalisering och tillgängliggörande av våra samlingar. Det berättar intendent Anders Jansson mer om i intervjun.

Skånes taltidning har ca 12 000 abonnenter, men går även att lyssna på via deras hemsida.

Regis ekonomisk förening bildades 2000 på initiativ av de museer i Skåne som har uppdrag som länsmuseum; Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen i Lund samt Malmö Museer och Stiftelsen Hadar. Medlemmarna har inga krav på vinstutdelning utan eventuella vinster återinvesteras i företaget. 

Föreningens vision är att genom sin verksamhet medverka till ökad integration och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i utbildning och arbete samt att vara en resurs i rehabiliteringskedjan. 

Regis har idag 52 anställda som arbetar inom områdena registrering, digital bildhantering och GIS åt ett trettiotal uppdragsgivare. Utöver de 52 anställda finns det i dag ca 30 deltagare placerade på Regis i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.