Kulturens blogg

Grophus i kv Saluhallen

Förra året påträffades vid en grävning i kv Saluhallen ett för Lund mycket ovanligt fynd av ett grophus. I grophuset hade man sysslat med bronshantverk. Den tillvaratagna keramiken pekade på en tidig datering i stadens historia. Senare, efter att grophuset hade rivits och fyllts igen, grävdes en brunn ned igenom det. I brunnen fanns ett brunnskar av bevarat trä, vilket skickades för analys till Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi i Lund.  Nu har svaren kommit och de visar att virket som använts i brunnskaret är fällt runt år 1010 och kom från grova gamla ekar. Grophuset är alltså äldre och tillhör därmed den äldsta bebyggelsen i Lund.

 

3 kommentarer på “Grophus i kv Saluhallen

    1. Den äldsta dateringen i Lund är en kista från kyrkogården i Kattesund som är daterad till år 990. Kyrkogården hörde till en stavkyrka som låg strax väster därom, den så kallade Sven Tveskäggs kyrka. Alltså är denna den äldsta kända byggnaden i Lund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *