Kulturens blogg

Grattis Lunds Domkyrka på 900-årsdagen!

KM 99217. Foto: Nelly Hercberg.

Med Fredrik Krebs målning Chorparti af Krypten i Lunds Domkyrka från 1884 vill Kulturen idag gratulera Lunds Domkyrka på 900-årsdagen.

Chorparti af Krypten i Lunds Domkyrka, Fredrik Krebs, 1884

I ljuset från fönstret i öster sitter en man och skissar eller målar. Vid hans sida står en kvinna i elegant blåvit klänning och ser på. Till höger om dem skymtar kryptans huvudaltare. Kryptan i Lunds domkyrka brukar betraktas som den äldsta delen av den stående kyrkan och huvudaltaret invigdes för 900 år sedan, den 30 juni år 1123. Kryptan är till största delen murad av den nordvästskånska gula kalkstenen, medan kolonner och de skulpterade detaljerna är utförda av sandsten från Höör.

Konstnären Fredrik Krebs har mycket skickligt återgivit kolonnskaftens kraftfulla reliefdekor och det dunkla ljuset i kryptan. Målningens mittparti, liksom kryptkorets mitt, upptas av ärkebiskop Birger Gunnersens storslagna stensarkofag från 1512. Den är huggen av den tyska stenhuggarmästaren Adam van Düren, som även utfört kryptans brunnskar.

Fredrik Krebs (1845–1925) var utbildad på Konstakademin i Köpenhamn och var verksam som konstnär men även som teckningslärare på Tekniska skolan i Lund. Bland hans elever finns flera framstående konstnärer och skulptörer, såsom Axel Ebbe, Theodor Jönsson, Anders Persson Waldur och Hanna Ryggen. Fredrik Krebs har även utfört utsmyckningar i ett flertal kyrkobyggnader i Skåne. Han har målat altartavlorna i bland andra Esarps, Knästorps och Södra Åkarps kyrkor och vid sekelskiftet 1900 utförde han dekorationsmålningar i valven i Stora Köpinge kyrka. En av hans mest avbildade målningar är en interiör från Borgarhuset på Kulturen från 1923, där Kulturens grundare intendent Georg J:son Karlin sitter med yngste sonen Torkel bredvid sig.

Redan året efter att Fredrik Krebs gick bort köpte Kulturen in hans målarskrin och palett. Målningen med det suggestiva motivet från kryptan och den dekorativa ramen har ägts av hans elev Theodor Jönsson. Kulturen hade möjlighet att förvärva den 2021, då Theodor Jönssons stiftelse upplöstes. Målningen kompletterar Kulturens samling av konst och föremål av Fredrik Krebs och kretsen runt honom.

Text: Anna Lindqvist, intendent på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *