Kulturens blogg

Förgylld dekor på smidesstaketet

Målarmästare Bengt Scharfe arbetar med vårt smidesstaket längs Sankt Annegatan och när han skrapade bort lös färg och rost upptäckte han att knopparna på stolparna varit förgyllda med bladguld. De har senare målats över med guldockra och sedan svart oljefärg. Vi vet inte hur gammalt staketet är eller vem som tillverkat det, kanske har det flyttats från en annan plats i Lund till Kulturen. Järnet är i gott skick vilket kan tyda på att det är ett äldre järn, 1700- 1800-tal, då det ofta genom sin sammansättning är mindre rostbenäget.

  
Klicka på bilderna för att se dem i större format.  

Staketet längs Sankt Annegatan som stod ostadigt har också fått en ny sockel av natursten. Stenarna är återanvända stenar från medeltida hus och kyrkor i Lund.

På fotografier från 1930-talet är staketet målat svart. Det ska nu åter målas om med svart linoljefärg. Först rostskyddsgrundas det med blymönja, den  orange färgen. Förgyllning av föremål förekommer redan under medeltiden och 1600- och 1700-talets slottsträdgårdar kunde ha grindar eller staket med förgylld dekor. Kring sekelskiftet 1900 var det också vanligt att gjutna detaljer eller smidesdetaljer förgylldes eller målades i andra kulörer än smidessvart. Kanske kan knopparna bli förgyllda igen?

Text och foto: Carita Melchert, bebyggelseantikvarie på Kulturen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *