Kulturens blogg

Byte av skadat fotträ i Thomanderska huset

Skiss av korsvirkeskonstruktion
Skiss ur boken Böndernas Bygge av Finn Werne (1993) sidan 159.

Arbetet med att byta svampangripet och rötat trä i Thomanderska huset fortsätter. Här berättar byggnadshantverkare Olof Andersson mer om vad som just nu pågår på undervåningen. Övervåningen är öppen för besökare under arbetet, så välkommen in!

Vi är precis färdiga med byte av ett fotträ på bottenvåningen. Ett fotträ är den nedersta horisontella trästocken i en korsvirkesstomme, så det är ett rätt komplicerat ingrepp. Skissen ovan av en stomme i ett korsvirkeshus är hämtad ur boken Böndernas Bygge av Finn Werne (1993, sidan 159).

Vi kan inte lyfta konstruktionen mer än någon millimeter, för då spricker murverk och puts i huset. Vi arbetar på bottenvåningen när rummen på ovanvåningen är möblerade och öppna för våra besökare.

Lyft och säkring av huset.
Lyft och säkring av huset.

Det rötskadade timret byts mot likvärdigt. I detta fallet byts en bilad furubjälke mot en ny bilad furubjälke i likvärdig kvalitet. Där det har varit ek byts detta mot ny ek. Bjälkarna har bilats med yxa enligt traditionella metoder.

Rötskadad inmurad bjälke som måste bytas.
Rötskadad inmurad bjälke som måste bytas.

 

Facken i timran är murade med obränd lersten och lerbruk. Där vi tar bort lersten muras de tillbaks igen eller byts mot likvärdig nytillverkad lersten. I och med att vi inte kan lyfta konstruktionen så blir vi på vissa ställen tvungna att såga av tapparna från stolparna och sedan ersätta dem med ekdubb.

Ekdubb
Ekdubb.
Nytt fotträ på plats.
Nytt fotträ på plats.

Text och foto: Olof Andersson, byggnadshantverkare på Kulturen

Läs tidigare blogginlägg om Thomanderska huset

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *