Kulturens blogg

Brunnen i Domkyrkan

Vid renoveringsarbeten nere i Domkyrkans krypta uppmärksammades att flera stenplattor var ojämna. Då detta skulle åtgärdas visade det sig att detta berodde på sättningar i underlaget på grund av en underliggande äldre brunn. För att få en bättre bild av brunnens konstruktion grävdes de översta omrörda massorna bort. Då framkom också en äldre grundmur, som inte tillhör den stående byggnaden. Grundmuren var nedgrävd genom delar av brunnen, med andra ord var grundmuren byggd efter brunnen. Den har tidigare undersökts på 1940-talet och har tolkats som en del av Knut den Heliges kyrka, det vill säga den tidigaste versionen av den stående Domkyrkan (inte att förväxla med en tidigare mindre kyrka på platsen). Knut den Helige var Kung under åren 1080 – 1086. Sedan tidigare är det känt att det fanns bebyggelse i området på 1000-talet, före Domkyrkan byggdes och brunnen hör säkert till denna, vilket också fynd så kallad östersjökeramik visar.

Då det inte var möjligt att vidare undersöka brunnen, togs istället ett borrprov genom fyllningarna som bland annat visade att brunnen är ca 3 m djup (under kryptans golv).  Nu ska prover analyseras och vi inväntar resultaten med spänning.

Keramik från domkyrkobrunnen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *