Kulturens blogg

Årsboken snart klar!

På bilden ser du Gunilla Gardelin som håller på med de sista förberedelserna inför tryckningen av Kulturens nya årsbok. Men vad är det hon pekar på? Jo, det är en liten detalj som Karlin lade till när Dekanhuset räddades från riving och flyttades till Kulturen. Det är inte en helt historiskt korrekt placering av den här detaljen, längre upp på väggen precis till vänster om ingången, men Karlin ville berätta något. Vilken detalj det är han lade till kan du läsa om i årsboken.

Titeln på årets årsbok är i skrivande stund inte bestämd, men den handlar om Kulturmiljö och hur man har tänkt kring bevarandet av vårt kulturarv, från slutet av 1800-talet och fram till nu. Vad är värt att bevara och hur ska man göra det? Och varför? Vad var det som drev igång de samlingar och efterforskningar som vi kan se resultatet av på bland annat Kulturen? Kan en gammal mack vara ett slags friluftsmuseum?

Om du är medlem får du automatiskt vår årsbok!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *