collage av bilder från affischen för En stund i Lund
Tillsvidare
11 nov 2017–tillsvidare

Vår stadshistoriska utställning En stund i Lund – staden från 1500-talet till idag är uppbyggd kring olika teman och spänner över 500 år.

Utställningen breder ut sig över cirka 500 kvm och upptar andra våningen i Vita huset, som nu blir ett helt hus med fokus på Lunds historia från 900-talet till nutid. Här finns nämligen sedan tidigare utställningen Metropolis – Lund och medeltiden samt Modernismen och Att överleva – Röster från Ravensbrück som tar sig an sina respektive ämnen ur ett Lund-perspektiv.

Behov, människor och idéer

Vi har ställt oss frågan vad som behövs i en stad för att man ska kunna bo och leva tillsammans, och vilka influenser från omvärlden som har påverkat utvecklingen. Det är en mångfald av olika behov, människor och idéer som format och formar Lund och det är tydligt att universitetet, kyrkan, innovationerna och ett rikt kulturliv har präglat staden.

I utställningen finns mycket att upptäcka och lära. I varje rum utforskar vi ett nytt tema och utställningens form ändras med rummens tema. Besökaren kan till exempel höra ljud från förr eller titta i specialbyggda kikare och se dagens Lundagård förvandlas till dåtid.

Den fysiska staden

I ett av rummen undersöker vi den fysiska staden och de funktioner som behövs för att en stad ska fungera. Våra upplevelser av Lund skiljer sig åt beroende på vilka förutsättningar vi har och staden fungerar inte alltid för alla. Det kan handla om tillgänglighet för funktionshindrade eller rättvis tillgång till utbildning och vård.

Utställningens huvudmålgrupp är barn och unga i åldern 9-12 år, men den är även tänkt att vara en relevant och tillgänglig utställning om Lund för vuxna, både för lokala besökare och turister. Barn och vuxna ska kunna uppleva utställningen tillsammans.

Känna igen sig

En av de saker vi tagit med oss från förarbetet med fokusgrupper är att besökare, barn och vuxna, ska kunna känna igen sig i andra människors känslor och upplevelser. Därför har vi jobbat mycket med att visa att människans grundläggande behov har varit de samma under olika tider, trots att förutsättningarna har skiftat. Ett av rummen ägnar vi åt lundabors berättelser, där besökaren möter personer från olika århundraden. Det finns små krypin i rummet där man kan lyssna, läsa och titta på föremål i lugn och ro.

Lundalabbet för workshops

Utställningen ska vara levande, kunna växa och utvecklas och alltid kännas aktuell. Som en del av utställningen finns Lundalabbet, där skolklasser kan ha workshops. Här finns också sköna platser där besökaren kan hänga på egen hand eller i grupp.

Vi hoppas att utställningen överraskar, engagerar, berör och väcker nyfikenhet och inspiration till mer kunskap!

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset på Kulturen i Lund
11 nov 2017–tillsvidare

  Lite byggstök vid ingången under en period

Ingången till ingången En stund i Lund flyttas, och det första rummet tas i anspråk för annat. I samband med denna förändring blir det lite byggstök vid ingången men vi väljer att hålla utställningen öppen.