Program

Om prästerna och deras roll

Prästerna har burit en betydande börda genom historien. Från medeltiden till 1862, när kommunerna tog över från socknarna, var prästens roll att symbolisera både den andliga och världsliga makten i det lokala samhället. Foto: Bertil Wreting, Nordiska museet.
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
torsdag 2 maj 18:00 – 19:00

Välkommen på föredrag med fri entré från kl 17.45! Nordenstedtska seminariet är en föreläsningsserie finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen.

Guds betydelse undervärderas ofta i nutida historieskrivning, trots att tron har präglat människors handlingar långt in i framtiden. Prästerna fungerade som landets första intellektuella och spelade en central roll i tolkningen och förmedlingen av tron under mer än tusen år. I föreläsningen belyses kristendomens framgång, dess överlevnad genom Gustav Vasas plundringar, prästfruars roll i kulturspridningen och kyrkans ställning i 1900-talets stora strider.

Gunnar Wetterberg är historiker och författare. Han har tidigare varit samhällspolitisk chef för Saco och är sedan 2010 en fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Utöver sitt författarskap har han också engagerat sig i styrelser för institutioner som Lunds universitet och Utrikespolitiska institutet.

Gunnar Wetterberg samhällspolitiske chef på Saco.

I Auditoriet. Ingen förbokning. Fri entré till föredraget från kl 17.45. 

Om Nordenstedtska seminariet:
Nordenstedtska seminariet arrangeras av Kulturen i Lund och är en serie fristående och vetenskapligt förankrade föreläsningar med koppling till Kulturens verksamhet och motto: den mänskliga kulturens former i forntid och framtid. Föreläsarna utgörs av disputerad personal/doktorander på Kulturen samt av inbjudna forskare och experter. Varje föreläsning är 60 minuter lång, inklusive cirka 10–15 minuters frågestund. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, kostnadsfria och kräver ingen anmälan. Vi håller till i Auditoriet, Kulturens stora föreläsningssal, och det brukar komma 50–150 åhörare. Kom därför gärna 15 minuter före start för bästa möjlighet till plats.

Läs mer om Nordenstedtska seminariet!