Program

2 tjugotal – en introduktion

Montage Kulturen. Bilden på Louise Brooks kommer från en scen i filmen Pandora's Box, © Ullstein Bild
Kulturen i Lund – Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
onsdag 8 maj 14:00 – 14:30

Välkommen på visning!

Med hundra års perspektiv kan vi se tillbaka på 1920-talet; den ”nya tiden” efter första världskriget och en världsomspännande pandemi (spanska sjukan). Denna tid var på många sätt starten på det moderna samhället som format, och fortsatt påverkar, vår tid. Samhällen förändras, värderingar nyanseras och nya idéer föds vilket får konsekvenser också för enskilda individer. 1920-talet var en tid för stora omvälvningar, frigörelse och framtidstro, men också en hårdnande tidsanda. 2020-talet innebär också stora förändringar och utmaningar, till viss del påminnande om 1920-talets – men det finns också stora olikheter. Värderingar och synsätt uppstår inte i ett tomrum, utan är påverkade av tidigare tidsperioders politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar och idéer.

Följ med museipedagog Mattias Nordahn Larsson på en introduktion av utställningen 2 tjugotal som kopplar 1920-talet till vår egen samtid med olika utmaningar och frågeställningar.

Ingår i entréavgiften, ingen förhandsbokning. Samling på baksidan av Vita huset (entréhuset). Där finns en skylt som anger var samlingsplatsen är.