Museichef Gustav Olsson under invigningen av utställningen "Scandinavian Design of Everyday Life". Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Precis som övriga samhället börjar vi på Kulturen att bli vana vid krishantering och räknar med att även 2023 kan komma att bjuda på en del utmaningar. Vi passar på att planera för flera satsningar som också tar avstamp framåt.

De projekt som kanske kommer att få störst uppmärksamhet är ombyggnaden av Allmogehallen och den nya lekplatsen. Efter sportlovet kommer vi att stänga Allmogehallen för att göra om den till ett hus för barn och familjer. Till sommaren räknar vi med att inviga den nya lekplatsen som blir ett koncentrat av friluftsmuseet i lekanpassad skala med stad, landsbygdsmiljö med vattenhjul och mycket grönt, djur både inne i stan och utanför stan.

2023 är också året då Lunds domkyrka firar 900 år. Vi hänger på detta med ett stort fokus på medeltiden genom att återinviga vår stora basutställning Metropolis – Lund och medeltiden som varit stängd för ombyggnad i lite över ett år. Vi inviger också utställningen Mästarprovet – en rustning blir till och arbetar tillsammans med Lunds universitet på en engelskspråkig bok om Lundaarkeologin. Vi kommer att fortsätta förnyelsearbetet i friluftsmuseet med arbetet på och kring Blekingegården och Bosmålatorpet, bland annat nya torvtak med underlag av näver. På Kulturens Östarp fortsätter också utvecklingsarbetet med fokus på kvarnarna, landskapsvården och Alriksgården. Vi hoppas också kunna välkomna en ny krögare till gästgiveriet.

Kulturen kommer också att göra flera insatser kring flyktingar och flyktingdokumentation. Detta genom nya insatser kring vår dokumentation av flyktingmottagandet 1945, hantering av vår dokumentation av flyktingmottagandet 2015 samt ett fortsatt arbete kring flyktingmottagandet kopplat till Rysslands krig mot Ukraina.

Vi utvecklar också samverkan med det omgivande samhället till exempel genom volontärprogram, skolutställningar, samverkan med universitetet, Lunds kommun och ett flertal yrkesnätverk inom våra olika verksamhetsfält. Samtidigt räknar vi med att söka finansiering för att inleda förstudiearbete kring en större omdaning av Vita husets övre våningar och att fortsätta arbetet med utvecklingen av Kulturen som besöksmål.

Ja, det är mycket vi vill göra och förutsättningarna för att lyckas med det är också ganska goda. Vi på museet kan inte låta bli att se på året 2023 med annat än spänd förväntan. Vi är också otroligt stolta och glada över att så många vill vara medlemmar i Kulturen. I skrivande stund har vi mer än tusen medlemmar fler, än vi hade i början av året. Kanske är det en effekt av pandemiåren, att det nu känns extra viktigt att vara tillsammans och känna en tillhörighet igen.

Vi vill också rikta ett speciellt tack till alla som har skänkt mecenatmedel till vår lekplats under året som gått. Det betyder väldigt mycket för vår verksamhet!

Vänliga hälsningarGustav Olsson

Museichef Kulturen