Till vänster rekonstruerad rustning, foto Joel Junsjö. Till höger Albert Collins, foto Ylva Sundgren.
Tidigare
18 feb, 2023 – 5 nov, 2023

I utställningen Mästarprovet – En rustning blir till visas en rekonstruktion av en 1500-talsrustning, tillverkad i nutid av rustningsmakare Albert Collins. Du får se den färdiga rustningen, rekonstruktioner av underplaggen och verktyg som har använts. Du kan prova hur det är att hålla i en hjullåspistol med en rustningshandske, och i bilder och filmer får du ta del av tillverkningen som har skett med traditionella metoder, med rekonstruerade 1500-talsverktyg.

Förlagorna till Albert Collins rustning är två rustningar tillverkade åt Erik XIV på 1560-talet, som finns i Livrustkammaren i Stockholm. Rustningen är en del av ett rustningsgarnityr. Så som den visas i utställningen är den anpassad för tornering till fots, en typ av tornering där man ska försöka bryta sitt svärd mot motståndarens rustning. Förlagan till hjälmen, Erik XIV:s hjälm, har många huggmärken på kammen och visiret efter just denna typ av tornering. En del av utställningen visar de olika användningsområden rustningen har och dess beväpning.

En rustning är inte komplett utan dess underplagg, därför bestämdes tidigt i projektet att även dessa skulle rekonstrueras. Förlagan till dessa är de så kallade Sturedräkterna, plagg som bevarats efter att Erik XIV låtit avrätta sturarna på Uppsala slott 1567 och som finns utställda i Uppsala domkyrka. Tröjan i svart siden och hosorna i svartmålat älgsämskskinn är utställda på en separat docka så att det går att studera dessa på nära håll.

Här finns också historik kring de kungliga rustningsverkstäderna i Arboga, grundade av kung Gustav Vasa. Hur har de tyska rustningsmästarna i Arboga stilmässigt påverkat hur de svensktillverkade rustningarna ser ut?

Mästarprovet bygger på ett projekt där Albert Collins tillverkade en hel rustning. I september 2020 fick han sitt mästarbrev i rustningssmide, och blev därmed den första i Sverige med denna officiella titel sedan Olof Berg, rustningsmakarmästare i Stockholm, dog 1781.

Utställningen är producerad av rustningsmakare Albert Collins tillsammans med Livrustkammaren, och har tidigare visats på Livrustkammaren.

Videor: teaser och Q&A om Mästarprovet

I första videon nedan kan du se några korta klipp från utställningens filmer (inget ljud i videon). I de följande Q & A-videorna kan du höra Albert Collins svara på frågor om rustningen. Dessa filmer spelades in av Livrustkammaren när utställningen visades där.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Textilhallen

Textilhallen stod klar 1960 och är ritad av Klas Anshelm. Det är en utställningshall, speciellt anpassad för ljuskänsliga textilier.
Läs mer
Visas i Textilhallen
18 feb, 2023 – 5 nov, 2023

  Utställningen visas i Textilhallens källare

Utställningen visas  i Textilhallens källare, inne i utställningen Vapen – makt över liv.