Kulturens blogg

Vår trädgårdsarkeolog på uppdrag i Norge

På en karta från 1817 slutade en gångstig i tomma intet. Vid besiktning innan schaktningen påbörjades skymtade ett litet hörn av översta trappsteget under högt gräs och sly. Med grävmaskinens hjälp kunde en stentrappa återigen se dagens ljus. Foto: Aja Guldåker/Kulturen

Häromveckan var vår trädgårdsarkelog Aja Guldåker i Norge, på uppdrag i ett samarbetsprojekt mellan Telemark museer, landskapsarkitektsfirman Feste och Kulturen. Den stora parken runt Ulefos Hovedgaard ska så gott det går återställas till det utseende den hade kring 1817. Aja har hjälpt till att hitta strukturen av de gamla grusgångarna som för tvåhundra år sedan gick kors och tvärs i parken, när damer strosade runt i parken i långa klänningar.

Hur breda var gångarna/vägarna som fanns i parken under 1800-talets början? Hur var de uppbyggda och var fanns gångarna? Vilket material användes? Detta var frågeställningar som huvudsakligen  skulle besvaras.
Hur breda var gångarna/vägarna som fanns i parken under 1800-talets början? Hur var de uppbyggda och var fanns gångarna? Vilket material användes? Detta var frågeställningar som huvudsakligen  skulle besvaras. Foto: Aja Guldåker/Kulturen
Gångarna i en äldre park kan ses som en ram – är strukturen på gångarna bekant är det lättare att förstå hur innehållet i parken disponerades. På Ulefos Hovedgaard fanns gångarna kvar under grästorven, i flera fall med ränndalar på ena sidan för att allt dagvatten skulle tas om hand på ett kontrollerat sätt utan att skada parkanläggningen. I samtliga schakt kunde konstateras att ett gediget grundarbete hade genomförts där gångarna byggts upp med en konvex form för att ytvattnet skulle rinna åt ett kontrollerat håll.
På Ulefos Hovedgaard fanns gångarna kvar under grästorven, i flera fall med ränndalar på ena sidan för att allt dagvatten skulle tas om hand på ett kontrollerat sätt utan att skada parkanläggningen. Foto: Aja Guldåker/Kulturen
På en karta från 1817 slutade en gångstig i tomma intet. Vid besiktning innan schaktningen påbörjades skymtade ett litet hörn av översta trappsteget under högt gräs och sly. Med grävmaskinens hjälp kunde en stentrappa återigen se dagens ljus (översta bilden).

Uppdraget bevakades av både tidningar och radio, men Aja fick också vara med och förmedla resultatet av undersökningarna till 42 norska skolelever från en sjätteklass. Eleverna fick också veta hur en arkeolog jobbar – och fick en språklektion i svenska på köpet.

Läs mer:
Radioinslag i NRK Telemark

Tidningsartikel från norska tidningen Varden (öppnas som pdf)

Trädgårdsarkeologi Norge, tidningsartikel i norska tidnignen Varden.
Tidningsartikel från norska tidningen Varden om Aja Guldåkers uppdrag i Norge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.