Kulturens blogg

Täcke från 1765 skänkt till Kulturen

Till Kulturens samlingar har vi tacksamt tagit emot ett mycket vackert rölakanstäcke. Det är Mariana Olsson i Västra Ingelstad som skänkt det vackra täcket som gått i arv på hennes mors sida av släkten i många år. Släkten kommer från Tygelsjö socken i gamla Oxie härad. Täcket är daterat 1765 och signerat EED. Vem denna duktiga väverska var vet vi tyvärr inte.

  
Klicka på bilderna för att se dem i större format

Trots att täcket hängt framme i matsalen i Marianas föräldrahem så länge hon kan minnas, så är färgerna sällsynt välbevarade och hela täcket i mycket gott skick trots att det snart är 250 år gammalt.

I samband med att täcket överlämnades till Kulturen bjöds det på riktigt tårtkalas med inbjudna gäster från bland annat Oxie härads hembygdsförening.

Text: Karin Hindfelt, intendent på Kulturen. 

Läs mer: 
”Skänker 1700-talstäcke till Kulturen”, artikel i Skånska Dagbladet 2014-10-26

Täcket är publicerat i skriften Gammal Allmogeslöjd från Malmöhus län. Där står följande att läsa om täcket: 

”Täckets mönster är indeladt i sex aflångt åttkantiga rutor. På hvarje dylik rutas midtelfällt är inväfd en hjort af den särskilda typ som så ofta återfinns inom sydvästra Skåne, men som dock ständigt ses olika dekorativt utförd. Här äro djuren högröda med blå ögon, starkt utgrenade ben och ett långt, taggigt horn. De hålla liljor i munnen, på deras ryggar sitta fåglar, och kropparna äro utsirade med mångfärgade fläckar. Utomkring de af en dubbelkontur kantade midtelfäten fyllas rutorna af små träd och fåglar och skiljas åter genom en dubbelkontur från en ganska bred à la grequeartad bård, af hvilken de inramas. I tomrummen mellan de slåunda infattade rutorna äro stjärnor, mindre rutor och träd inväfda. Längs täckets kortsidor löpa bårder med mönsterfigurer [nu borta?] af tämligen obestämd karaktär.
Varpen har en täthet af 5–5 1/2 trådar per c. (10–11 på alnen). Mönstret är snärjdt med omkring 14 trådar i hvarje mönsterruta, som består av 4 varptrådar.
Storlek: 222×126 cm
Täcket är märkt: 1765 EED samt å annan plats med korsstygn KID. Det äges av Ida Erlandsson, Pihle, Tygelsjö socken, Oxie härad. Hon har ärft det av sin farmor Karna Olsdotter från Tygelsjö, och så långt man känner släktens minnen har detta täcke gått i arf inom densamma. Dock vet man inte med visshet, hvem som väft det”

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.