Kulturens blogg

Start för undersökningar i Stora Råby

Nu har kulturens arkeologer kommit igång med undersökningar i Stora Råby. Dessa kommer att fortsätta under november och december. Bland annat kommer lämningar från övergången mellan vikingatid och medeltid att undersökas. Nu hoppas vi på gynnsamt väder, så att vi helhjärtat kan ägna oss åt arkeologi och inte snöröjning.