Kulturens blogg

Skydd för Måketorpsboden

Måketorp får nu ett välbehövligt skydd mot regn och nederbörd i form av ett tillfälligt tak. Takets vikt belastar bodens vägg- och takkonstruktion och utvändigt placerade träpelare. Med taket på plats kan vi i lugn och ro projektera en välbehövlig restaurering utan att skadorna förvärras.

Under våren 2013 kommer byggnaden att dokumenteras och vi ska göra en skadeintventering. Med detta som underlag kan vi lägga fram åtgärdsförslag och beräkna kostnaderna. Under 2012 har boden studerats bland andra av en delegation timmermän från Västra Götaland under ledning av Hans Linderson (Lunds universitet) och Kalle Melin (Knadriks kulturbygg). Även personal från Kulturen var med. Vid tillfället togs sju prover som ska kunna möjliggöra en dendrodatering.

Vid besöket konstaterades att timran flyttats om efter att den märkts upp och att märkning med blyerts och rödkrita förekom. Vi hittade även spår efter rödfärgad timra på väggtimmer i övre våningen. Under 2011 fick vi även in intressant dokumentationsmaterial i form av berättelser från Måketorp som vi hoppas kunna förmedla i friluftsmuseet.

Läs mer om Måketorpsboden

Dendrodatering/Dendrokronologisk analys = man borrar ut en kärna ur träet så att årsringarna kan studeras. Genom att räkna virkets årsringar och jämföra med tidigare kunskap kan trädets ålder bestämmas. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *