Kulturens blogg

Karlebystipendiater 2015

Nils Karleby var en svensk socialdemokratisk politiker, ideolog och tidningsman. Han avled 34 år gammal 1926. Till hans minne utdelas varje år ett antal priser till forskare inom stiftelsens ämnesområden skånsk kultur och historia.

Årets stipendiater

Pål Brunnström, för avhandlingen Ägare och kapital – klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939 (historia)

Karin Gustavsson, för avhandlingen Expeditioner i det förflutna – etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början (etnologi)

Mattias Karlsson, för avhandlingen Konstruktionen av det heliga – altarna i det medeltida Lunds stift (historisk arkeologi)

I styrelsen för stiftelsen ingår representanter för Kulturen och Helsingborgs museum och två sakkunniga från Lunds universitet.

Priset utdelas på Nils Karlebys födelsedag den 18 juni kl. 12:00 vid en ceremoni på Kulturen i Lund.

Läs mer om Nils Karleby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *