Kulturens blogg

Japanbesök

Kulturen hade under förra veckan långväga besök från Japan. Gruppen, som bestod av nio personer, ville titta närmare på den patientskapade konsten från Sankt Lars sjukhus. Intresset för denna typ av konst, ibland kallad "art brut" eller "outsider art", är stort i Japan.

Det handlar om verk skapade av människor i samhällets utkant, ofta på institutioner och av människor utan formell konstnärlig utbildning. Verken, som är en del av Region Skånes medicinhistoriska samling, visades av intendent Mats Engström och museichef Anki Dahlin.

Syftet med besöket var att välja ut och närmare bekanta sig med konstverken inför publiceringen av boken ”Swedish Art Brut” som planeras komma ut i Japan under nästa år. Även en eventuell utställning i Japan diskuterades.

Besökarna tittar på föremål

Besökarna tittar på föremål

Gruppen utgjordes bland annat av Mr Kengo Kitaoka som representerar konstmuseet Borderless Art Museum NOMA.

Flera av besökarna representerade olika typer av sociala verksamhetscenter i Japan, på vilka man arbetar aktivt med konstnärlig terapi.

Även Japans förre ambassadör i Sverige, Mr Yoshiki Watanabe, fanns med i gruppen. Detta både i egenskap av särskilt intresserad av fältet, men också i syfte att stötta projekt som på olika vis kan hedra det faktum att Sverige och Japan år 2018 har haft diplomatiska förbindelser i 150 år.

Text: Mats Engström, intendent på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.