Kulturens blogg

Förpackningar från Åkerlund & Rausing packas om

Förpackning från Åkerlund & Rausing, tillverkad 1964. Foto: Isabel Rescala, Kulturen.

I början på 70-talet skänkte förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing stora delar av sitt gamla provarkiv till Kulturen, med övervägande kartong- och pappersförpackningar. Då levererades materialet i specialbeställda förvaringskartonger. Under sommaren påbörjade vi en ompackning av plastföremålen som ingick i gåvan.

Det främsta syftet med ompackningen är att bevara föremålen i befintligt skick och bromsa nedbrytningen av materialet. Även den här gången använder vi oss av specialbeställda föremålslådor, om än något mindre och i syrafri kartong. Här nedan kan ni se hur processen går till.

Vi börjar med att sortera ut plastförpackningarna från övrigt material. Här är det förpackningar från 1960-talet vi jobbar med.

Sedan går vi igenom och ordnar upp förpackningarna.

Därefter avlägsnar vi gem, gummiband och andra saker som kan skada förpackningarna. Vissa plastföremål kan ha klibbat ihop, då försöker vi separera dem så gott det går.

Förpackning från Åkerlund & Rausing, tillverkad 1964. Foto: Isabel Rescala, Kulturen.

Innan förpackningarna är redo att packas om fotograferar vi dem så att de ska vara enklare att identifieras. Längre fram kan bilderna komma att användas i vår digitala databas Carlotta där ni då också kan läsa mer om förpackningarna.

Här ser ni slutresultatet. Den grå lådan är särskilt framtagen till att bevara Åkerlund & Rausings förpackningar.

Text och foto: Isabel Rescala, Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *