Kulturens blogg

Dokumentation av Måketorpsboden

Måketorpsboden har nu funnits på Kulturen i mer än 120 år, och är i behov av renoveringsinsatser. Trots alla år som gått är boden förvånansvärt välbevarad, vilket visat sig nu när vi börjat dokumentera byggnaden. Dokumentationen görs av byggnadsarkeolog Gunilla Gardelin från Kulturen och arkeolog och timmerman Karl-Magnus Melin från Knadriks Kulturbygg.

Måketorp kom till Kulturen
Kulturens intendent Karlin reste 1891 runt i Åsedabygden i Småland och letade efter byggnader och föremål att köpa in.  Där fann han både Uranäsboden och Måketorpsboden som inköptes av Kulturen 1892. Köpet föregicks av en brevväxling med Karlins kontaktperson Johan Gustaf Erlandsson i Massamåla. Kopior av breven finns i Kulturens arkiv. När bodarna plockats ner kördes timret med hästskjuts till Sandreda järnvägsstation och därifrån fraktades de till Växjö för omlastning och sedan vidare till Lund. I en anteckning i Kulturens arkiv uppges att en byggmästare vid namn Lindahl plockade isär och satte upp byggnaderna för en summa av 38 kronor.

Byggnadens ålder
Tidigare har boden daterats till mitten av 1600-talet, men i själva verket är den byggd i slutet av 1700-talet.  Förra året anlitade vi Hans Lindersson från Geologiska institutionen, Lunds universitet, som gjorde en åldersbestämning av trävirket. Resultaten visade att timret var fällt vintern 1793/94 och att det hämtats lokalt där boden byggts.  Det fanns också äldre återvunnet timmer från omkring 1700. Genom den pågående dokumentationen har vi kunnat lokalisera det återanvända timret, som finns i innerväggar på andra våningen.

Välbevarad
Genom närgångna studier har vi funnit spår av själva timmerhantverket. Vi har också hittat nummermarkeringar med rödkrita på timret, som gjordes innan boden togs ner i Måketorp. Siffrorna har sedan varit till hjälpt för byggmästaren som ledde arbete med att bygga upp boden på Kulturen. Mycket få lagningar har gjorts sedan boden flyttades hit, vilket betyder att den har det utseende den en gång hade när den stod på gården i Måketorp. Att boden är så välbevarad har betydelse för vilka restaureringsinsatser vi kommer att göra, som vi får berätta mer om längre fram.

Skanning
Ett parallellt projekt kring Måketorp pågår under våren och genomförs av Linda Nesi, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet i samverkan med Kulturen. Linda har skannat byggnaden och kommer att göra en tredimensionell modell.

En kommentar på “Dokumentation av Måketorpsboden

  1. Intressant att boden verkar vara mera välbevarad än ni trodde från början.Bör ju minska kostnaderna för renoveringen. Jag återkommer. Skriver just nu en artikel om Måketorpsboden för Hembygdsboken Åsedabygden. Det verkar som ni har ett gammalt fotografi på boden där den stod i Måketorp. Stämmer det vore det intressant att se den. Kanske något för boken? Hälsningar Torgny Vi hörs !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *