Kulturens blogg

Biologstudenter på Kulturens Östarp

Studenter tar prover i bäcken för att undersöka förekomsten av olika vattenlevande insekter.
Studenter tar prover i bäcken för att undersöka förekomsten av olika vattenlevande insekter.

Under våren har Kulturens Östarp agerat som studieområde för studenter som läser kursen biologisk miljöövervakning vid Biologiska Institutionen, Lunds Universitet. Vid flertalet tillfällen har studenterna besökt Östarp för att göra vegitationsklassificeringar samt att lära sig att inventera fåglar, insekter och växter.

Det hela avslutades med att studenterna påbörjade fyra olika miljöövervakningsprogram, vars mål är upptäcka eventuella förändringar av vattenlevande insekter, jordlevande insekter, sammansättningen av olika växtsamhällen samt förekomsten av bibon längs vägkanterna.

Utsättning av fällor för marklevande insekter, såsom spindlar och jordlöpare.
Utsättning av fällor för marklevande insekter, såsom spindlar och jordlöpare.
Pål-Axel Olsson förklarar skillnad mellan gräsmark och odlad mark.
Pål-Axel Olsson förklarar skillnad mellan gräsmark och odlad mark.
Inventering av bibon längs vägkanterna
Inventering av bibon längs vägkanterna

Under kursens gång upptäcktes även en nya rödlistad kärlväxt, Dvärgseradella (Ornithopus perpusillus), samt en ovanlig bärfis, Hammarbärfis (Podops inunctus ), på området.

Dvärgseradella (Ornithopus perpusillus)
Dvärgseradella (Ornithopus perpusillus)
Hammarbärfis (Podops inunctus)
Hammarbärfis (Podops inunctus)

Kulturens Östarp visade sig vara ett idealt område för att bedriva denna typ av undervisning och vi är väldigt tacksamma för att vi har fått utnyttja den otroliga resurs som Kulturens Östarp är.

Text och foto: Olof Hellgren, kursansvarig för Biologisk Miljöövervakning, Lunds Universitet

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *