Kulturens blogg

Bättre bevattningssystem på museet

Foto: Robin Joo, Kulturen

Trädgårdsmästare Robin Joo berättar här om förändringar när det gäller bevattningssystem på museet, som fått bra resultat.

I trädgårdarna på Kulturen strävar vi efter att kunna implementera så hållbara trädgårdsmetoder som möjligt. Ett stort steg i rätt riktning förra året var utbyggnaden av ett automatiserat droppbevattningsystem till majoriteten av våra trädgårdsbäddar.

Foto: Robin Joo, Kulturen

Starta videon för att se hur det droppar!

Resultatet lät inte vänta på sig: Persikoträdet som hittills endast burit enstaka frukter är nu på väg mot rekordskörd.

Foto: Robin Joo, Kulturen
Foto: Robin Joo, Kulturen

Vi har för närvarande fyra byggnader med grästak på Kulturen i Lund, vars naturliga miljö tidigare varit småländskt skogslandskap. Att kompensera för avsaknaden av naturlig skugga och fukt i en allt hetare stadsmiljö i Lund har därför hittills inneburit något av en utmaning. Som åtgärd installerade vi tidigare i år ett ”osynligt” bevattningssystem även på våra grästak, vilket genast förbättrade deras förutsättningar och utseende.

Gröna tak är långt ifrån, som många tror, ett modernt påfund. I Norden har de bevisligen existerat redan på vikingatiden och är även i deras moderna gestaltningar viktiga komponenter av den gröna infrastrukturen i vår stadsmiljö, då de bidrar till att motverka allvarliga problem såsom förlusten av biologisk mångfald och den urbana värmeeffekten.

Text och foto: Robin Joo, trädgårdsmästare på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *