Kulturens blogg

Återplantering av alléträd

Kristina planterar skogslönn i allén. Foto: Christel Meijerhöffer/Kulturen
Kristina planterar skogslönn i allén. Foto: Christel Meijerhöffer/Kulturen

I december fick vi hjälp av arborister att ta ner en död ask då vi också passade på att beskära övriga träd i vår allé som leder upp mot Gamlegård på Östarp. Vi lät spara en ganska hög stubbe efter asken eftersom den har en koloni med Blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus) boende inuti sig. Vi ville inte göra dem hemlösa!

Nu har vi planterat tre nya träd i allén för att ersätta asken men också fylla igen de tomrum som har funnits efter tidigare träd som har stått där. Allt efter förslag och önskemål från Länsstyrelsen. Vad har vi då planterat? Jo vi har använt oss av Östarps egna växtmaterial eftersom det är anpassat och uppvuxet på platsen. Därför har vi grävt upp tre skogslönnar, Acer platanoides, från trädgårdens utkant och gett dem en mer framträdande placering längst vägen.

Vi hoppas att de i framtiden ska kunna hälsa nya besökare välkomna till Gamlegård.

Kristina planterar skogslönn i allén. Foto: Christel Meijerhöffer/Kulturen
Kristina planterar skogslönn i allén. Foto: Christel Meijerhöffer/Kulturen
Kristina planterar skogslönn i allén. Foto: Christel Meijerhöffer/Kulturen
Kristina planterar skogslönn i allén. Foto: Christel Meijerhöffer/Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *