Kulturens blogg

Allmogehallen töms på båtar

Snipa flyttas ut från Allmogehallen för transport till ett magasin. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen

I september förra året påbörjades arbetet med att tömma Allmogehallen på museiföremål. Byggnadens insida ska renoveras för att förnya utställningar och få bättre utrymmen för aktiviteter för barn och unga. Arbetet har pågått fram till februari och nu återstår bara några få föremål innan huset är helt tömt på museiföremål. Förra veckan transporterades tre båtar till magasinsförvaring.

Den ena båten, en mindre drageka, är egentligen en liten pjäs, men den var för lång för att våra egna fordon skulle kunna frakta den på ett säkert sätt. Dragekan är från Lagan, Halland, och i grunden en enkel konstruktion med en flat botten och sidor som är en planka hög (ett bord). Den har använts vid laxfiske med så kallat draggarn. Mellan två ekor hölls ett fiskenät (garn) med tynger. Tyngderna gjorde så att garnet följde botten och då det drogs längs med ån infångades laxar som simmade in i draggarnet. Se bilder nedan.

Fiske med draggarn. Illustration av Carl Gustaf Lekholm, ur Kulturens årsbok 1937 s. 106
Foto Arne Ingers, ur Kulturens årsbok 1937 s. 107

Nästa objekt som flyttades var en snipa av en modell som har varit vanlig längs Skånes vänstra och södra kust. Se bild nedan och överst. Den är 16 fot (4,85 m) och därför något kortare än vad som var vanligast. Men då båten togs in till museisamlingen så valde man aktivt en något kortare typ just för att kunna få plats med den i magasin och utställningar. En snipa kan förenklat sägas vara en båt som avsmalnar till spets i både i aktern och fören. Denna snipan är byggd 1945 av Conrad Bengtsson i Mölle och är för både rodd som segel.

Snipa flyttas ut från Allmogehallen för transport till ett magasin. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen
Snipan lastas för att köras till ett magasin. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen

 

Den sista båten är både den större av de tre samt äldst. Den är byggd 1899 och är en så kallad blekingseka. Se bilden nedan. Båttypen var förr vanlig från Kalmarsund bort över Skånes södra kust. Ekan kommer från Juggesö i Hällaryd, Blekinge. Den är byggd för två personer men användes mellan 1946 och 1979 av en fiskare för att lägga hommor. Ekan är byggd för rodd och segel.

Blekingseka. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen.

Sedan 1979 har båtarna kunnat beskådas i utställningen Sydsvenskt fiske men nu är det dags för dem att förvaras i ett av våra museimagasin. Vi vet inte om eller när de åter kommer kunna ställas ut,men fram till dess ska vi bevara dem och ta hand om dem så de kan beskådas av framtida generationer.

Text: Per Larsson, intendent på Kulturen

Mer läsning: 
Kulturens årsbok 1937, Lekholm C. G., Halländskt draggarn s. 106-107,
Kulturens årsbok 1986, Nilsson, N., En Skånsk snipa s. 77-87,

Tidigare blogginlägg: Allmogehallens utställningar töms inför ombyggnad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *