Kulturens blogg

Allmogehallen ska få ny puts

Nu pågår renovering av Allmogehallens baksida och ena gaveln. Inifrån museiområdet kan man bara skymta byggnadsställningarna, men från Adelgatan kan man se vad som pågår. Klicka på miniatyrbilderna för att se dem i större format. 

Putsen på baksidan och gaveln var så pass skadad att vi tagit hjälp av Kyrkoreparationer Sösdala för att bila ner all gammal puts. Tegelväggarna ska tvättas med högtryckstvätt innan den nya putsen läggs på. Efter en grundning kommer väggarna att slätputsas, och sedan avslutar hantverkarna med spritputs, som ger den knottriga yta som man kan se på Allmogehallens gula framsida på museets södra område.

Baksidan kommer dock inte att målas gul utan röd. Vi planerar att använda järnoxidröd kalkfärg på fasaden och ljusgrå på sockeln. Vi har hittat rester av röd färg på fasaden från 1960-talet, äldre putsrester än så  fanns inte kvar. Vi kommer först att provstryka en yta och bedöma om färgen stämmer med de små färgfragment vi sparat, och om färgen smälter in i stadsmiljön.

Hantverkarna ska också justera hängrännor, ersätta några tegelpannor som saknas på taket samt se till att det blir tätt mellan takpannorna och gavelväggen, där gammal puts har ramlat ner.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *