Tegnérmuseets fasad.
Tegnérmuseet ligger på Stora Gråbrödersgatan 11 i centrala Lund. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Den 3 juni 1862 förvärvade ett antal herrar ”den av den framlidne biskopen mm Esaias Tegnér fordom bebodda och begagnade fastigheten” på Stora Gråbrödersgatan i Lund. Fastigheten hotades av rivning men räddades av Tegnérstiftelsen som köpte den. Stiftelsen har därefter byggt upp ett museum och försökt återskapa Esaias Tegnérs hem med originalinventarier och olika Tegnérminnen.

Tegnérmuseet är Nordens äldsta författarmuseum. Tegnérstiftelsen startades samtidigt med museet för att säkerställa drift och underhåll och ansvaret låg fram till 1997 hos Akademiska föreningen. Då överfördes museet och stiftelsen till Kulturen.

Sedan grundandet har museet tillförts cirka 500 föremål med anknytning  till Esaias Tegnérs liv och verk. Det är möbler som varit i hans ägo, böcker, manuskript, hårlockar, autografer, servisdelar, stearinljus – ja till och med Tegnérs ”sista snus” finns utställt.

Museets fyra rum är en mindre del av den stadsgård där Tegnér bodde 1813-1826.

Intendent Anders Jansson från Kulturen håller föredrag i Tegnérmuseet 2012, när museets 150-årsjubileum firades.
Intendent Anders Jansson från Kulturen håller föredrag i Tegnérmuseet 2012, när museets 150-årsjubileum firades. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen