Tidigare

Inget svenskt landskap är så präglat av bilden av sitt jordbruk som Skåne. I synnerhet landskapets sydvästra del, som har Sveriges i särklass mest produktiva jordar och tillhör ett naturgeografiskt område som sträcker sig via Danmark söderut i Nordeuropa. Det skånska jordbruket uppvisade tidigt specialiserade brukningsformer och i utställningen visas olika redskap för plöjning, sådd och skörd.

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Allmogehallen

Byggnaden uppfördes 1853 som stall och uthus till de två bostäderna i Vita huset.
Läs mer
Visas i Allmogehallen på Kulturen i Lund