Allmogehallen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Byggnaden uppfördes 1853 som stall och uthus till de två bostäderna i Vita huset. I slutet av 1920-talet köptes Allmoghallen av Kulturen och anpassades för utställningar.

 

Tegelbyggnad med flygel

Allmogehallen ingår i den ursprungliga gårdsanläggningen till Vita huset. Byggnaden uppfördes i tegel, och taket var redan från början tegeltäckt. Mitt på den långa stallbyggnaden fanns en 18 alnar (10,7 meter) lång flygel som sträckte sig åt väster. Den delen revs dock när Kulturen köpte byggnaden och anpassade den för utställningar.

Delat i två delar

Vita huset var delat i två lika stora bostadsdelar, för två olika familjer. Detsamma gällde för ställängan. Båda halvorna i Allmogehallens huvudlänga var inredda på samma sätt med två kamrar, ett stall med spiltor för nio hästar, ett foderhus, en loge, ett loggolv och en vedbod. Den nu rivna flygeln hade i vardera halvan en vedbod, en genomgång, en gödselstad, ett svinhus och tre avträden.

1927 köpte Kulturen fastigheten (Vita huset med trädgård och stalllänga) och rev då flygeldelen av ställängan. Interiören byggdes om för att anpassas till utställningar om jordbruks- och allmogehistoria.

Plats på karta

Allmogehallen

Byggnaden uppfördes 1853 som stall och uthus till de två bostäderna i Vita huset.