Allmogehallen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Allmogehallens historia hänger samman med Vita husets historia. När Vita huset byggdes (1854), för två olika familjer, med delad tomt, uppfördes också en delad stallbyggnad. Fastigheten köptes av Kulturen 1927 (i samband med köpet av Vita huset) och gjordes om till utställningslokal, vilket den har tjänat som sedan 1929.

 

Tegelbyggnad med flygel

Allmogehallen ingår i den ursprungliga gårdsanläggningen till Vita huset. Byggnaden uppfördes i tegel, och taket var redan från början tegeltäckt. Mitt på den långa stallbyggnaden fanns även en 18 alnar (10,7 meter) lång flygel som sträckte sig åt väster. Den delen revs dock när Kulturen köpte byggnaden och anpassade den för utställningar.

Delat i två delar

Vita huset var delat i två lika stora bostadsdelar, för två olika familjer. Detsamma gällde stallbyggnaden. Båda halvorna i Allmogehallens huvudlänga var inredda på samma sätt med två kamrar, en vagnsport, spiltor för nio hästar, ett foderhus, en loge och en vedbod. I den nu rivna flygeln fanns en gödselstad, ett svinhus och tre avträden.

1927 köpte Kulturen fastigheten (Vita huset med trädgård och stallbyggnad) och rev då flygeldelen av ställängan. Interiören byggdes om för att anpassas till utställningar om jordbruks- och allmogehistoria, därav namnet Allmogehallen.

Stor renovering

Under perioden 2023–24 genomgick Allmogehallens nedanvåning en stor renovering. Ambitionen har varit att skapa ett ”familjens hus” med fokus på lek, historia och pedagogik för både yngre och äldre barn. Nedanvåningen öppnades 17 februari 2024 i samband med invigningen av lekutställningen H.C. Andersens sagovärld – en lekutställning. På bottenvåningen finns nu även en ny pedagogisk verkstad, ett pausrum för dem som vill äta matsäck, en mindre lokal för utställningar eller event, garderob, barnvagnsparkering och nya toaletter. På ovanvåningen, som just nu är nästan helt avstängd och öppnas igen 2025, pågår en restaurering av fyra gamla skånska bondstugor. Ombyggnaden har varit möjlig att genomföra p g a delfinansiering genom ett generös bidrag på drygt tio miljoner kronor från Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn.

Plats på karta

Allmogehallen

Byggnaden uppfördes 1853 som stall och uthus till de två bostäderna i Vita huset.