Tidigare

Här skildras livet i de skånska byarna och gårdarna. Stuginteriörerna ger en uppfattning om 1700-talets och det tidiga 1800-talets bostadsformer.

Skånskt byggnadsskick skildras liksom byns organisation och böndernas mathållning. Åtskilliga prov på skånsk folkkonst ingår i utställningen.

Stuginteriörerna är museihistoriskt intressanta då de är Kulturens enda bevarade utställning från 1929!

Utställningen stängs 1 september 2022, men kommer att öppnas igen i en uppdaterad form, troligtvis våren 2024. 

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Allmogehallen

Byggnaden uppfördes 1853 som stall och uthus till de två bostäderna i Vita huset.
Läs mer
Visas i Allmogehallen på Kulturen i Lund