Porträtt av tre personer
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Kommande
26 Jan, 2019 – 5 Maj, 2019

I denna utställning lyfter fotokonstnären Elisabeth Ohlson Wallin fram transpersoners liv, situation och rättigheter. Förutom bilder, videoinstallationer och intervjuer med nutida transpersoner får besökaren möta ”Kung Kristina” och andra historiska förebilder för transrörelsen.

Här finns också de 1600-talsporträtt som aldrig målades. Med inspiration av Rembrandts ljus har Elisabeth Ohlson Wallin skapat fotografier som påminner oss om att transpersoner alltid har funnits. Bilderna ger en historia åt de historielösa. En historia att vara stolt över och känna gemenskap kring. id:TRANS är en utställning som vill väcka diskussioner och synliggöra.

Konstnären Elisabeth Ohlson Wallin har skapat ett flertal utställningar som handlar om HBTQ personer. Den första 1998, Ecce Homo, blev en av 1900-talets mest omdebatterande konsthändelser. Den visades även på Kulturen i Lund.

Utställningen har skapats med bidrag från Postkodstiftelsen.

Text ur utställningen:

Tvåkönsnormen – En snäv fantasi

Dagens samhälle vilar på tvåkönsnormen. Alltså en föreställning om att människan kan kategoriseras i två grupper – kvinnor och män. Den här tankemallen är kraftigt förenklad. I grunden vet vi inte mycket mer än att människan vanligtvis har ett av två könsorgan (snippa/snopp),kromosomtyper (XX/XY) och hormonvariabler (östrogen/testosteron). Hos majoriteten av oss bildar dessa tre komponenter en kroppslig enhet som vi kallar ”biologiskt kön”.

Verkligheten är dock något mer komplex.

Vissa av oss föds intersexuella, alltså med ett fysiskt tredje kön som inte passar i rådande mallar. Intersexuella barn läggs på operationsbordet redan i tidig ålder och ges ett av de två ”standardkönen”. Många vittnar om det här som något traumatiskt, eftersom de själva aldrig fått berätta vilket kön de tillhör.

Kromosomuppsättningarna kan också variera, utan att nödvändigtvis påverka det fysiska utseendet, och finns i flera kombinationer. Till ex-empel XXY, som är en blandning av de två vanligaste kombinationerna.

Utöver fysiska aspekter av kön finns också de sociala. Alltså könsidentitet (hur jag identifierar mig) och könsuttryck (feminina, maskulina, neutrala eller skiftande kvaliteter). Även juridiskt kön, det som finns registrerat i våra offentliga handlingar.

Alla de här komponenterna -fysik, identitet, uttryck och juridik- utgör det som kallas kön. Men det finns ingenting som säger att kompo-nenterna måste hänga ihop på ett särskilt sätt. I tvåkönssystemet finns dock en förväntan på att de ska göra det.

Det är exempelvis inte tillåtet att leva som ett tredje kön, rent juridiskt, och socialt tas mycket liten hänsyn till icke-binära transpersoners ex-istens (den som inte identifierar sig helt som kvinna eller man). På grund av tvåkönsnormen blir transpersoner ett provocerande inslag. Så pass provocerande att mer än tvåhundra transpersoner i världen mördas varje år.

Det väcker frågor om vilket samhälle vi vill leva i. Hur kan vi gemensamt skapa rum som är för alla, där ingen tvingas gömma sig eller leva ett liv i marginalerna?

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Textilhallen

Textilhallen stod klar 1960 och är ritad av Klas Anshelm. Det är en utställningshall, speciellt anpassad för ljuskänsliga textilier.
Läs mer
Visas i Textilhallen på Kulturen i Lund
26 Jan, 2019 – 5 Maj, 2019