Undersökning vid det nya röntgeninstitutet i Lund, färdigt 1918. Högspänningskablar hänger fritt i isolatorer i taket. Fotograf: Per Bagge.
Undersökning vid det nya röntgeninstitutet i Lund, färdigt 1918. Högspänningskablar hänger fritt i isolatorer i taket. Fotograf: Per Bagge, ur Region Skånes medicinhistoriska samling.
Tidigare
19 nov, 2017 – 21 jun, 2019

Utställningen handlar om teknik som gjort det möjligt att titta in i den mänskliga kroppen utan att först öppna upp den. Allt startade för drygt 100 år sedan då den tyske fysikern Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte en ny slags strålar – strålar som kunde passera genom kroppens vävnader och fångas på fotografisk film.

Forskarvärlden omfamnar upptäckten

Forskarvärlden förundrades över upptäckten och ville genast undersöka om detta verkligen kunde stämma. Redan ett år efter upptäckten hade över 1000 vetenskapliga artiklar och 50 böcker i ämnet skrivits.

1901 fick Wilhelm Röntgen det första nobelpriset i fysik. Han skänkte hela prissumman till sitt universitet.

– En sympatisk detalj är att han inte sökte patent på någon av sina konstruktioner. Han tyckte att strålarna, som han kallade ”X-strålar”, tillhörde hela mänskligheten, säger intendent Mats Engström från Kulturen.

Allmänheten fascinerades

Även allmänheten fascinerades i högsta grad. I populärpressen talades det både om ”bilder av själen” och om huruvida denna nya teknik skulle sätta stopp för allt framtida privatliv. Kunde tekniken användas för att se genom kläderna?

I Storbritannien tog driftiga affärsmän vara på tillfället och sålde vad de beskrev som ”röntgensäkra” damunderkläder. Från USA rapporterades det om en professor som ville bestråla kranierna på mindre begåvade studenter för att därigenom ge dem kunskaper som annars vore otillgängliga för dem.

Röntgen på tivoli

En av de första röntgenapparaterna i Sverige fanns inte på ett sjukhus, utan på den stora Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896. På områdets nöjesfält roade den danske film- och tivolidirektören Ole Olsen allmänheten med en röntgenapparat som han köpt i Berlin. De nyfikna besökarna fick bland annat se en groda genomstrålas. En av besökarna beskrev det som ”en rätt egendomlig benrangeldans”. Tivolibesökarna kunde även få sina händer genomlysta.

Bilddiagnostiska metoder

Sedan Röntgens upptäckt har utvecklingen inom den medicinska bilddiagnostiken gått starkt framåt och det finns idag ett flertal olika tekniker för att se in i kroppen. Datortomografin är en vidareutveckling av röntgentekniken. Den skapar en tredimensionell bild, vilken gör att kroppens organ kan studeras från många olika vinklar.

Magnetisk resonanstomografi är en annan metod där inga röntgenstrålar används, utan istället ett mycket starkt magnetfält. I utställningen visas Nordens första magnetkamera som byggdes i Lund i början av 1980-talet.

Utställningen visas på Livets museum, Lasarettsgatan 7 i Lund.

Livets museum

Livets museum är ett medicinhistoriskt museum i Lund som berättar om hur kroppen fungerar. ...
Läs mer
19 nov, 2017 – 21 jun, 2019