En trave böcker: Timmerhus med historia.
Timmerhus med historia finns att köpa i museibutiken på Kulturen i Lund.

Timmerhus med historia – Berättelser om några hus på Kulturen i Lund handlar om nio liggtimrade hus från södra Sverige. Vi berättar inte bara om husens ursprungshistoria på olika platser i södra Sverige, utan också om deras historia på Kulturen i Lund, hur de har restaurerats och hur de används i vår kulturarvspedagogik.

Husen uppfördes 1650–1850 och flyttades till museet under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det handlar om stugor, förrådsbodar, en prästgård och en träkyrka. Under de senaste åren har vi restaurerat några av husen och därigenom fått fram ny kunskap. Processen har dokumenterats och förmedlats till allmänheten genom blogginlägg, videoklipp och visningar. Det har funnits ett stort intresse och vi har genomfört visningar för olika målgrupper, från förskolor till universitet.

Ursprungsmiljö, restaurering, timmerhantverk…

Genom boken Timmerhus med historia tar vi ytterligare ett steg för att förmedla kunskap om våra kulturhistoriska byggnader. Boken berättar utförligt om ursprungsmiljön där de timrade husen stod innan de flyttades till museet, om frågorna vi ställts inför när vi restaurerat husen och vilken kunskap som kommit fram när vi dokumenterat husen före och under arbetet. I texterna berättar vi också om timmerhantverket och hur vi arbetat med traditionella arbetsmetoder med utgångspunkt i de spår som tidigare hantverkare lämnat efter sig. Vi lyfter också fram det publika arbete vi gör kring hantverk och byggnadstradition.

Texterna kompletteras av ett rikt bildmaterial. Det är bilder av byggnaderna innan de flyttas från sin ursprungsmiljö, gamla bilder från museet samt bilder från restaureringar, i synnerhet från de senaste åren.

Nya metoder och arbetssätt

Under de senaste 40-50 åren har arbetssätt och metoder utvecklats för att bedöma en byggnads ålder, som byggnadsarkeologiska och dendrokronologiska undersökningar. Med hjälp av dessa metoder har vi under de senaste årens restaureringar till exempel fått veta att Måketorpsboden är byggd i slutet av 1700-talet, och inte på 1600-talet som vi tidigare trott. Den tidigare bedömningen gjordes genom en stilhistorisk datering av framför allt bodens svarvade balusterdockor, men det har visat sig att de är återanvända från en äldre byggnad.

Målgrupp

Timmerhus med historia vänder sig till en bred allmänhet som är intresserad av kulturhistoriska hus och Kulturens friluftsmuseum samt till dem som jobbar med bebyggelseantikvariska frågor, timmerhantverk och restaureringar.

Som museum har vi en unik möjlighet att ta fram kunskap om våra hus som privata ägare kanske inte har möjlighet att göra. Vi vill gärna föra den kunskapen vidare, och det ingår också i vårt museiuppdrag att göra det.

Köp i vår museibutik

Kan köpas i vår museibutik. Pris: 249 kr.
Om du inte har möjlighet att komma till butiken kan du beställa boken genom att mejla [email protected], så skickar vi boken med post. Frakt tillkommer.

Timmerhus med historia – Berättelser om några hus på Kulturen i Lund.
Redaktör och huvudförfattare Gunilla Gardelin. Lund 2018.
ISBN: 978-91-87054-11-2

Smakprov ur boken (pdf)