Västra Vrams prästgård. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen.
1754-55 byggdes ett nytt bostadshus på den fyrlängade prästgården i Västra Vram utanför Kristianstad i Skåne. Bostadshuset uppfördes åt prosten Johan Bolmstedt efter statliga direktiv från 1734 som beskrev hur prästgårdar skulle se ut. Denna var den första av den här typen i Skåne.
Prästgården på sin ursprungliga plats. Fotot är taget av Kulturens första chef Georg Karlin 1909.
Prästgården på sin ursprungliga plats. Fotot är taget av Kulturens första chef Georg Karlin 1909.

Med hjälp av olika källor, bland annat en bouppteckning från prästgården daterad 1815, har vi skapat husets interiör. Här finns autentiska väggmålningar och stofftapeter och visar i övrigt hur prästfamiljen kan ha möblerat i mitten av 1700-talet.

En försommardag 1768

Vi har anpassat interiörens detaljer ytterligare efter vad vi vet om en försommardag 1768, då prästgården fick ett välkommet besök ända från Uppsala. Den unge litteraturforskaren Johan Hinric Lidén är på resa till kontinenten. Medan han väntar på byte av hästar vid Gästgiveriet passar han på att göra visit hos den kände prästen Bolmstedt och att vila ut ett tag. Idag skall han resa ända till Lund. Men först ska han äta frukost i prästgårdens matsal.

Prästdotter med fin uppfostran

I köket gör yngsta dottern Anna sällskap med pigan. Hon tar fram nya tekannan och tekoppar från Kina. Det är spännande med besök av en ung och bildad herre.  Anna har en fin uppfostran, som mamsellerna i stan. Hon syr de finaste arbeten, hon kan musicera, och konversera.

Anna lyssnar när hennes Far ivrigt börjar diskutera politik därute. Den nya tryckfriheten kommer på tal. Så är det om förbudet …  Får hon ingen silketråd? Hon vet att Far alltid varit emot slöseri och frosseri. Han ser till de fattiga och elända, och vet hur svält och sjukdomar kan plåga.

Nymodigheten potatis

Anna hör hur Mor skyndar iväg. Pigan Bolla har visst fått magont. Mor har lärt kurerna i sockenapoteket. Ute på gården klapprar träskor – några drängar ger sig av ut på fälten. De nya märkliga plantorna har börjat komma upp och det måste skyfflas mer jord över knölarna. De heter potatis. Far tycker att bönderna i socknen ska odla dem. Han vill visa att det går och att de smakar. Hoppas det nu smakar Herrn från Uppsala med gröt och smör och honung.

Imponerad gäst

”Under det jag i Wram väntade på hästar, hälsade jag på den i samma by boende prosten loci, hr Joan Bolmstedt, den förflutne riksdagens så betydande riksdagsman. Meublerna, om ej annat, viste, att hr prosten varit vid riksdagen. Det förstås att jag här feck höra politiska discourser, hvarpå jag efter omständigheterna försökte svara. Dess fru är från Ö. Göthland, och en mycket skickelig mademoiselle dotter framsatte för mig en smakelig frukost..” (Ur Dagbok öfwer en utlaensk Resa af Johan Hinric Lidén 1768)

Plats på karta

Västra Vrams prästgård

Prästgård från Västra Vram utanför Kristianstad, byggd 1754-1755. Endast bostadshuset är flyttat till Kulturen, inte de tre andra längorna av äldre datum.
Rosenbuskar vid Prästgården.

Prästgårdens trädgård

En liten trädgårdsplantering av 1700-talstyp, med låga buxbomshäckar och formklippta buxbomsbuskar samt en rosengård med rosor av äldre slag.

Från platsen