Rosenbuskar vid Prästgården.
Rosenbuskar vid prästgården. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.
På framsidan av Västra Vrams prästgård finns en liten trädgårdsplantering av 1700-talstyp, med låga buxbomshäckar och formklippta buxbomsbuskar samt en rosengård med rosor av äldre slag.

Av Västra Vrams prästgård är det bara boningshuset som är bevarat på Kulturen, men gården bestod av ytterligare tre längor och hade en stor trädgård. I Västra Vram vette framsidan mot gårdsplanen, medan trädgården fanns på baksidan av huset. Placeringen av buxbomen är därför inte historiskt korrekt.

Prästgårdarnas trädgårdar viktiga

Prästerna var ofta den tidens vetenskapsmän och provade sig fram för att hitta växter som fungerade bra i olika zoner. De uppmuntrades att sköta trädgården med omsorg för att inspirera allmogen till att anlägga egna trädgårdar. Trädgårdarna hade en dubbel uppgift, dels att pryda boningslängan och dels att förse hushållet med bär, frukter, rotfrukter och grönsaker.

Trädgården i Västra Vram

Om Västra Vrams trädgård finns det nedtecknat 1778 att det fanns en stor trädgård indelad i 16 mindre kvarter, omgärdat av enestaket. Kvarteren innehöll blommor och fruktträd, däribland päron, äpple, plommon och körsbär. Det var vid den här tiden vanligt att en del av trädgårdskvarteren hade klippta buxbomshäckar som inramning.

Medicinalväxter

Prosten Bolmstedts fru var omtalad för sitt sockenapotek. Till henne kunde man komma för att få medicin för olika åkommor. Eftersom hon hade en stor trädgård odlade hon troligen sina medicinalväxter själv.

Rosenträdgård

Egentligen borde baksidan på prästgården domineras av en stor härlig trädgård där rosor skulle ingå. Men eftersom baksidan är ganska så smal så har en mindre rosenträdgård fått sin placering strax väster om Västra Vrams prästgård. Troligtvis anlades denna del 1959 i samband med att prästgården flyttades inom området. Här vill vi visa ett litet urval av gammaldags rosor som odlades i Europa. År 1989 nyanlades rosenträdgården och det var delvis efter en plan som trädgårds- och landskapsarkitekten Sven Ingvar Andersson hade gjort.

Här kan du ladda ner och läsa mer om alla rosor i Kulturens rosenträdgård:
Rosenträdgård (PDF-fil 2Mb, öppnas i nytt fönster)

Download and read about all the roses in the rosegarden:
Rosegarden (PDF-file 2Mb, opens in a new window)

Plats på karta

Prästgårdens trädgård

En liten trädgårdsplantering av 1700-talstyp, med låga buxbomshäckar och formklippta buxbomsbuskar samt en rosengård med rosor av äldre slag.

I närheten

Västra Vrams prästgård

Prästgård från Västra Vram utanför Kristianstad, byggd 1754-1755. Endast bostadshuset är flyttat till Kulturen, inte de tre andra längorna av äldre datum.

Från platsen