Thomanders trädgård.
The garden
När Thomanderska gården fortfarande låg på Paradisgatan i Lund fanns ursprungligen en arbetsgård med uthus och förråd samt en brunn. Det fanns en prydnadsträdgård men den var skild från arbetsgården och var mycket större. Det vi visar idag, i det som vi kallar Thomanderska trädgården, är istället hur en trädgård bakom ett plank kan ha sett ut i ett borgarhem i 1880-talets Lund.

Den cirkelrunda rabatten i mitten som omgärdas av formklippt buxbom var ett återkommande tema i många trädgårdar vid denna tid. Den kallades ofta för solrundningen. I mitten av rabatten finns en pelare med en vacker spegelkula, den skulle spegla världen och omgivningen. Kanske kunde de vackra damerna även se sig själva och rätta till sin klädsel om det behövdes.

Växterna i trädgården

Man valde gärna växter som var lite speciella och som hade avvikande egenskaper för att göra trädgården mer intressant och exklusiv. Växter med flik-och brokbladighet var särskilt värdefulla, och gräs av olika slag var modernt och populärt. Vi har planterat Zebragräs samt Picta, en gammal speciell sort av randgräs. En annan mycket populär växt vid den tiden var den ljuvligt doftande floxen. I trädgården växer även den blodröda fuchsian samt ljuv månviol.

Plats på karta

Thomanders trädgård

Så här kunde en trädgård bakom ett plank se ut i ett borgarhem i 1880-talets Lund.

I närheten

Pedagog Annika Mandahl i Thomanderska husets pianorum.

Thomanderska huset

Huset har fått sitt namn efter professor Johan Henrik Thomander som bodde här 1833–1851. 1925 flyttades det till Kulturen.

Från platsen