Locus Virtutum inrymmer idag Kulturens café
Locus Virtutum inrymmer idag Kulturens café. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Korsvirkeshuset ligger på sin ursprungliga plats och var ursprungligen ett av tre uthus som hörde till Lindforska huset. Under 1800-talet byggdes det om med rum för studenter, och har sedan haft flera andra funktioner. Idag inrymmer det Kulturens café.

Stall och drängkammare

Den norra delen av Locus Virtutum byggdes cirka 1818 som stall, loge, vagnslider, mangelbod och drängkammare till Lindforska huset .

År 1828 hade byggnadens funktion omdisponerats så tillvida att mangelbod och vagnslider hade flyttats till annan plats och i stället fanns här ett foderhus och ett avträde. I stallet fanns tre hästspiltor och tre spiltor för nötkreatur.

Ombyggnad till studentrum

1832 byggdes huset till mot söder med en vinkelbyggnad. Vinkeldelen var inredd som vagnsport, vedbod och huggehus. Efter professor Lindfors död, 1841, byggdes hela byggnaden successivt om och inreddes med bostadsrum, som huvudsakligen hyrdes ut till studenter. Rummen hade papperstapeter och glaserade kakelugnar. I den norra delen fanns också ett kök med köksspis av järn.

Det fanns gott om studenthus (kaserner)i Lund, alla med speciella namn. Det här kom att kallas dygdernas hus, på latin Locus Virtutum. Detta som kontrast till huset strax bredvid som heter Locus Peccatorum, syndernas hus. Kulturen köpte fastigheten 1898.

Korsvirkesbyggnad

Huset är en korsvirkesbyggnad med ekkorsvirke och tegel i ytterväggarna och lersten i mellanväggarna. Den norra delen har synligt rödfärgat korsvirke medan den södra delen har överputsat virke. Korsvirkesstolparna vilar delvis direkt mot sockelstenarna istället för på ett fotträ (syll). Detta sannolikt för att spara på virke när uthuset byggdes. Taket är klätt med enkupigt vingpannetegel.

Funktioner på Kulturen

Sedan Kulturen köpte fastigheten med byggnaden har funktionen varierat och fönster och dörrar har ändrats något. Invändigt har rummen ändrats, tapeter och kakelugnar finns inte kvar. År 1918 beskrivs huset som bildhuggarskolan. På 1930‐talet fanns här Kulturens konstslöjdsanstalts vävutbildning och i den norra delen fanns fram till 1980‐talet textilkonserveringsverkstad. Nu rymmer huset Kulturens café samt rekvisitaförråd.

 

Plats på karta

Locus Virtutum

Byggdes som uthus cirka 1818, och har sedan omvandlats till studentrum. Inrymmer idag café.