Lindforska huset
Lindforska huset. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Huset byggdes omkring 1755 och ligger på ursprunglig plats. Det är byggt i korsvirke, som är synligt mot gården och putsat mot gatan.

Per Henrik Ling som var fäktmästare vid Lunds universitet bodde här 1807-18. Han är idag mest känd som ”den svenska gymnastikens fader”. Huset fick sitt namn efter professor Anders Otto Lindfors som ägde huset 1818–41.

Borgerligt boende

Huset är en typisk representant för borgerligt boende i Lund. 1898 köpte Kulturen fastigheten och sedan dess har huset byggts om flera gånger, senast 1997 då bottenvåningens rumsindelning från 1800-talet rekonstruerades. Husets exteriör återställdes till sekelskiftet 1900.

I husets bottenvåning huserade Universitetsmuseet t o m mars 2018. Det skildrade Lunds universitets historia från grundandet 1666 fram till idag. På andra våningen finns arbetslokaler för museets personal.

Plats på karta

Lindforska huset

Huset byggdes omkring 1755 och ligger på ursprunglig plats.

Från platsen