Bosmålatorpets trädgårdsland
Bosmålatorpets trädgårdsland. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Vi har försökt ge en bild av hur det kan ha sett ut utanför torpet i Bosmåla när Kristina Niklasson och hennes barn bodde där.

Bosmålatorpet låg ursprungligen på en lycka i byn Bosmåla i Småland. På detta jordstycke odlades potatis, kål och råg. Vid den här tiden var det också vanligt att ha en liten äng i anslutning till stugan, som kunde slås på hösten för att ge vinterfoder. Vi har därför valt att skapa en äng på väster sida om huset. På ängen växer många olika arter, bland annat Smällglim, Rödklint, Renfana, Rölleka och Gullvivor. Det nyaste tillskottet är Brandliljor, som vi fick leta länge efter. Den lilla ängen slås med lie och vi torkar höet på traditionellt sätt på hässja.

Träd

Kristina Niklassons söner Knut och Klas fick plantera varsin gran utanför torpet, när det ännu låg kvar i Småland. Granarna togs dock ner när de växte sig för stora.  Även här på Kulturen finns två granar utanför Bosmålatorpets norra ingång,  till minne av Knut och Klas. Sedan en tid tillbaka har även ett äppleträd av sorten ”Gyllenkroks Astrakan” och ett ovanligt småländskt päronträd av sorten ”Kofot” blivit planterat vid det lilla torpet. Enligt Kristinas barnbarn Edvard Karlsson ska det ha funnits några stycken fruktträd och därför kommer vi också att plantera ett par vanligt förekommande träd för Urshultstrakten där vårt torp hör hemma: ett ”Urshults kungsäpple” och ett ”Gråpäron”. Till Bosmålatorpets gårdsbild hör också de tre magnifika askarna som står intill den kallmurade stengärdsgården. Askarna hamlas vartannat år på sina grenar. Förr i tiden användes dessa grenar till vinterfoder för gårdens djur.

Buskar

Nu växer vinbärsbuskar och snöbärsbuskar på torpets östra sida. Kristina Niklassons barnbarn Edvard har berättat att det växte en snöbärsbuske utanför Bosmålatorpet, och att barnen roade sig med att höra snöbären smälla när de trampade på dem. På försommaren ser man också den gamla pingstliljan Recurvus intill buskarna.

Köksväxter

Kristina Niklassons barnbarn Edvard har också berättat att familjen odlade råg, potatis och bönor utanför torpet. Det var väldigt vanligt att odla sina egna köksväxter vid den här tiden. Kristinas rågfält brukade skördas med hjälp av en enkel skära. Vi har skapat ett trädgårdsland med fyra odlingsrutor, för att vi ska kunna använda växelbruk. Förutom råg, potatis och bönor brukar vi planterat kål och lök, två andra köksväxter som väldigt många odlade i början av 1900-talet.

Plats på karta

Bosmålatorpets trädgårdsland och äng

Utanför Bosmålatorpet finns en liten äng, ett trädgårdsland och bärbuskar.

I närheten

Bosmålatorpet

Torp från Småland byggt 1850. Hit flyttade Kristina Niklasson med sina sju barn 1890 och bodde kvar till 1923

Från platsen